جزییات کتاب‌شناسی برای "trip"

 • نام صفحه: trip
 • نویسنده: Anonymous Contributors
 • منتشر کننده: دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران.
 • تاریخ آخرین بازبینی: 22 April 2015 09:27 GMT
 • تاریخ بازیابی: 22 November 2019 01:59 GMT
 • شناسه ویرایش صفحه: 1429694861

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "trip"

APA

trip. (2015, Apr 22). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 01:59, November 22, 2019, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=trip&rev=1429694861.

MLA

Anonymous Contributors. "trip". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 22 Apr. 2015. Web. 22 Nov. 2019, 01:59

MHRA

Anonymous Contributors, 'trip', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 22 April 2015, 09:27 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=trip&rev=1429694861> [بازبینی شده 22 November 2019]

Chicago

Anonymous Contributors, "trip", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=trip&rev=1429694861 (بازبینی شده November 22, 2019).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. trip [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2015 Apr 22, 09:27 GMT [یاد شده 2019 Nov 22]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=trip&rev=1429694861.

Bluebook

trip, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=trip&rev=1429694861 (آخرین دیدار November 22, 2019).

AMA

Anonymous Contributors. trip. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. April 22, 2015, 09:27 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=trip&rev=1429694861. بازبینی شده November 22, 2019.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "trip --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=trip&rev=1429694861",
  note = "[Online; accessed 22-November-2019]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "trip --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=trip&rev=1429694861}",
  note = "[Online; accessed 22-November-2019]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "trip --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=trip&rev=1429694861}",
  note = "[Online; accessed 22-November-2019]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[trip|trip]] ([[trip?rev=1429694861|این ویرایش]])
نتیجه
trip (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری