جزییات کتاب‌شناسی برای "trip"

 • نام صفحه: trip
 • نویسنده: Anonymous Contributors
 • منتشر کننده: دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران.
 • تاریخ آخرین بازبینی: 8 March 2015 10:06 GMT
 • تاریخ بازیابی: 25 May 2020 14:21 GMT
 • شناسه ویرایش صفحه: 1425809201

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "trip"

APA

trip. (2015, Mar 8). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 14:21, May 25, 2020, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=trip&rev=1425809201.

MLA

Anonymous Contributors. "trip". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 8 Mar. 2015. Web. 25 May. 2020, 14:21

MHRA

Anonymous Contributors, 'trip', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 8 March 2015, 10:06 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=trip&rev=1425809201> [بازبینی شده 25 May 2020]

Chicago

Anonymous Contributors, "trip", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=trip&rev=1425809201 (بازبینی شده May 25, 2020).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. trip [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2015 Mar 8, 10:06 GMT [یاد شده 2020 May 25]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=trip&rev=1425809201.

Bluebook

trip, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=trip&rev=1425809201 (آخرین دیدار May 25, 2020).

AMA

Anonymous Contributors. trip. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. March 8, 2015, 10:06 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=trip&rev=1425809201. بازبینی شده May 25, 2020.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "trip --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=trip&rev=1425809201",
  note = "[Online; accessed 25-May-2020]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "trip --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=trip&rev=1425809201}",
  note = "[Online; accessed 25-May-2020]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "trip --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=trip&rev=1425809201}",
  note = "[Online; accessed 25-May-2020]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[trip|trip]] ([[trip?rev=1425809201|این ویرایش]])
نتیجه
trip (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری