جزییات کتاب‌شناسی برای "talk:ارتباط_t.38_و_فکس_چیست"

 • نام صفحه: talk:ارتباط_t.38_و_فکس_چیست
 • نویسنده: Anonymous Contributors
 • منتشر کننده: دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران.
 • تاریخ آخرین بازبینی: 1 January 1970 00:00 GMT
 • تاریخ بازیابی: 21 October 2020 19:07 GMT
 • شناسه ویرایش صفحه: 0

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "talk:ارتباط_t.38_و_فکس_چیست"

APA

talk:ارتباط_t.38_و_فکس_چیست. (1970, Jan 1). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 19:07, October 21, 2020, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=talk:ارتباط_t.38_و_فکس_چیست&rev=0.

MLA

Anonymous Contributors. "talk:ارتباط_t.38_و_فکس_چیست". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 1 Jan. 1970. Web. 21 Oct. 2020, 19:07

MHRA

Anonymous Contributors, 'talk:ارتباط_t.38_و_فکس_چیست', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 1 January 1970, 00:00 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=talk:ارتباط_t.38_و_فکس_چیست&rev=0> [بازبینی شده 21 October 2020]

Chicago

Anonymous Contributors, "talk:ارتباط_t.38_و_فکس_چیست", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=talk:ارتباط_t.38_و_فکس_چیست&rev=0 (بازبینی شده October 21, 2020).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. talk:ارتباط_t.38_و_فکس_چیست [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 1970 Jan 1, 00:00 GMT [یاد شده 2020 Oct 21]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=talk:ارتباط_t.38_و_فکس_چیست&rev=0.

Bluebook

talk:ارتباط_t.38_و_فکس_چیست, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=talk:ارتباط_t.38_و_فکس_چیست&rev=0 (آخرین دیدار October 21, 2020).

AMA

Anonymous Contributors. talk:ارتباط_t.38_و_فکس_چیست. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. January 1, 1970, 00:00 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=talk:ارتباط_t.38_و_فکس_چیست&rev=0. بازبینی شده October 21, 2020.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "talk:ارتباط_t.38_و_فکس_چیست --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "1970",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=talk:ارتباط_t.38_و_فکس_چیست&rev=0",
  note = "[Online; accessed 21-October-2020]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "talk:ارتباط_t.38_و_فکس_چیست --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "1970",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=talk:ارتباط_t.38_و_فکس_چیست&rev=0}",
  note = "[Online; accessed 21-October-2020]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "talk:ارتباط_t.38_و_فکس_چیست --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "1970",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=talk:ارتباط_t.38_و_فکس_چیست&rev=0}",
  note = "[Online; accessed 21-October-2020]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[talk:ارتباط_t.38_و_فکس_چیست|talk:ارتباط_t.38_و_فکس_چیست]] ([[talk:ارتباط_t.38_و_فکس_چیست?rev=0|این ویرایش]])
نتیجه
talk:ارتباط_t.38_و_فکس_چیست (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری