مرکز پاسخگوی ایمنی عمومی (Public Safety Answering Point یا(PSAP)

سیستم های اخطارگر موجود در وسایل نقلیه در حین حوادث

«تماس از خودرو» (In-vehicle eCall) دستگاهی است که سرنشینان یک وسیله ی نقلیه در زمان رخداد حادثه ای ناگوار می توانند با استفاده از آن با مراکز اورژانس تماس بگیرند.یا پس از وقوع یک تصادف، در صورت عدم توانایی سرنشینان خودرو، سنسورهایی که در این دستگاه تعبیه شده است به صورت خودکار این ارتباط را برقرار سازند. وقتی که این سنسورها فعال شوند،دستگاه تماس از خودرو مستقیما اطلاعات تصادف و صدای سرنشینان را به نزدیک ترین مرکز اورژانس مخابره می کنند.( عموما به نزدیکترین PSAP: مرکز پاسخگوی ایمنی عمومی - Public safety answering point) با استفاده از این ارتباط صوتی سرنشینان وسیله نقلیه می توانند با اپراتورهای متخصص حاضر در مرکز مکالمه کنند.در همین لحظه اپراتور یک مجموع اطلاعات مربوط به حادثه را نیز دریافت می کنند.

چاپ/برون‌بری