جزییات کتاب‌شناسی برای "enum"

 • نام صفحه: enum
 • نویسنده: Anonymous Contributors
 • منتشر کننده: دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران.
 • تاریخ آخرین بازبینی: 22 April 2015 07:54 GMT
 • تاریخ بازیابی: 22 August 2019 21:00 GMT
 • شناسه ویرایش صفحه: 1429689268

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "enum"

APA

enum. (2015, Apr 22). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 21:00, August 22, 2019, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=enum&rev=1429689268.

MLA

Anonymous Contributors. "enum". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 22 Apr. 2015. Web. 22 Aug. 2019, 21:00

MHRA

Anonymous Contributors, 'enum', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 22 April 2015, 07:54 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=enum&rev=1429689268> [بازبینی شده 22 August 2019]

Chicago

Anonymous Contributors, "enum", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=enum&rev=1429689268 (بازبینی شده August 22, 2019).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. enum [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2015 Apr 22, 07:54 GMT [یاد شده 2019 Aug 22]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=enum&rev=1429689268.

Bluebook

enum, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=enum&rev=1429689268 (آخرین دیدار August 22, 2019).

AMA

Anonymous Contributors. enum. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. April 22, 2015, 07:54 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=enum&rev=1429689268. بازبینی شده August 22, 2019.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "enum --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=enum&rev=1429689268",
  note = "[Online; accessed 22-August-2019]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "enum --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=enum&rev=1429689268}",
  note = "[Online; accessed 22-August-2019]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "enum --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=enum&rev=1429689268}",
  note = "[Online; accessed 22-August-2019]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[enum|enum]] ([[enum?rev=1429689268|این ویرایش]])
نتیجه
enum (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری