جزییات کتاب‌شناسی برای "پشتیبانی_اسکایپ_برای_استریسک_از_چت"

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "پشتیبانی_اسکایپ_برای_استریسک_از_چت"

APA

پشتیبانی_اسکایپ_برای_استریسک_از_چت. (2016, Jul 12). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 18:14, October 21, 2020, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=پشتیبانی_اسکایپ_برای_استریسک_از_چت&rev=1468308415.

MLA

Anonymous Contributors. "پشتیبانی_اسکایپ_برای_استریسک_از_چت". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 12 Jul. 2016. Web. 21 Oct. 2020, 18:14

MHRA

Anonymous Contributors, 'پشتیبانی_اسکایپ_برای_استریسک_از_چت', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 12 July 2016, 07:26 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=پشتیبانی_اسکایپ_برای_استریسک_از_چت&rev=1468308415> [بازبینی شده 21 October 2020]

Chicago

Anonymous Contributors, "پشتیبانی_اسکایپ_برای_استریسک_از_چت", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=پشتیبانی_اسکایپ_برای_استریسک_از_چت&rev=1468308415 (بازبینی شده October 21, 2020).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. پشتیبانی_اسکایپ_برای_استریسک_از_چت [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2016 Jul 12, 07:26 GMT [یاد شده 2020 Oct 21]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=پشتیبانی_اسکایپ_برای_استریسک_از_چت&rev=1468308415.

Bluebook

پشتیبانی_اسکایپ_برای_استریسک_از_چت, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=پشتیبانی_اسکایپ_برای_استریسک_از_چت&rev=1468308415 (آخرین دیدار October 21, 2020).

AMA

Anonymous Contributors. پشتیبانی_اسکایپ_برای_استریسک_از_چت. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. July 12, 2016, 07:26 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=پشتیبانی_اسکایپ_برای_استریسک_از_چت&rev=1468308415. بازبینی شده October 21, 2020.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "پشتیبانی_اسکایپ_برای_استریسک_از_چت --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=پشتیبانی_اسکایپ_برای_استریسک_از_چت&rev=1468308415",
  note = "[Online; accessed 21-October-2020]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "پشتیبانی_اسکایپ_برای_استریسک_از_چت --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=پشتیبانی_اسکایپ_برای_استریسک_از_چت&rev=1468308415}",
  note = "[Online; accessed 21-October-2020]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "پشتیبانی_اسکایپ_برای_استریسک_از_چت --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=پشتیبانی_اسکایپ_برای_استریسک_از_چت&rev=1468308415}",
  note = "[Online; accessed 21-October-2020]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[پشتیبانی_اسکایپ_برای_استریسک_از_چت|پشتیبانی_اسکایپ_برای_استریسک_از_چت]] ([[پشتیبانی_اسکایپ_برای_استریسک_از_چت?rev=1468308415|این ویرایش]])
نتیجه
پشتیبانی_اسکایپ_برای_استریسک_از_چت (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری