سوال: چگونه پشتیبانی از استریسک را برای اسکایپ دریافت کنم ؟

جواب: اسکایپ برای استریسک از پشتیبانی 90 روزه بعد از تاریخ خرید همراه است. در صورت بروز هر گونه مشکل می توان با بخش پشتیبانی تماس گرفت. برای اشتراک هایی که تحت پوشش منبع باز استریسک یا ABE قرار دارند، از یک واقعه یا مشکل می توان برای پشتیبانی اسکایپ برای استریسک با یک اشتراک فعلی استفاده کرد.

چاپ/برون‌بری