سوال: محل مناسب برای UPS و باتری باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟

جواب:

  • فضای موجود کافی باشد
  • سطح زمین توان تحمل وزن دستگاه را دارا باشد.
  • نصب دستگاه باعث ایجاد مزاحمت برای کارکنان یا اختلال در کارها نشود.
  • شرایط محیطی مکان انتخابی مناسب باشد (حرارت ایده آل برای باطری 20 تا 25 درجه سانتیگراد و حرارت کارکرد UPS صفر تا 40 درجه سانتیگراد باشد و رطوبت بین 20 تا 90 درصد باشد. نویز محیط نیز زیاد نباشد تا روی عملکرد یو پی اس اثر گذارد)
  • تجهیزات ایمنی جهت دسترسی آسان به یو پی اس فراهم باشد.
  • نصب یو پی اس نباید برجریان هوا و شرایط محیطی تجهیزات تاثیری بگذارد .
  • سعی شود کلیدها و ابزار سوئیچ و کنترل یو پی اس در یک مکان باشد .
  • در محل انتخاب شده برای نصب یو پی اس؛جای امنی برای تعبیه باتری وجود داشته باشد .
چاپ/برون‌بری