ارتباط سانترال ها میان دو دفتر به چه صورت انجام می شود؟

سوال: فرض کنید دو دفتر دارید که میان آنها زیر ساخت شبکه ای نداشته و همزمانی تماسها بیش از 8 زنگ نیست و دو سانترال دفاتر قابل جابجا کردن بوده و تا حد امکان نخواهیم سیم کشی ها تغییر کنند.با توجه به این شرایط برای ارتباط میان دو دفتر با سانترال های tda100d و 1232 و 816 و انتقال زنگ ها از یک دفتر به دفتر دیگر و ارتباط دو دفتر از طریق داخلی ها چه باید کرد؟

جواب: برای این کار چندین راه حل وجود دارد که سعی شده به صورت اجمالی توضیح داده شود و شما با توجه به زیر ساخت ها و بودجه تان می توانید بهترین راه حل را انتخاب کنید.

1-اگر هر دو دفتر سانترال های سری TDE داشته باشند به راحتی می تونید با اتصال اینترنت به سانترال و داشتن IP Valid در دو سمت ارتباط را برقرار کنید.

2-بر روی سانترال TDA موجود یک کارت PRI نصب کنید و و آن را در شعبه اول به سرور الستیکس ( نیازمند کارت و یا گیتوی E1) وصل کنید و در سمت دیگر هم سانترال ارتقا پیدا کرده و یا از سرور الستیکس و گیتوی استفاده کنید.

3-در هر دو سمت گیتوی قرار دهید که با توجه به نیازمند بودن شما به 8 مکالمه همزمان بین دو دفتر ، باید از گیتوی های دارای 8FXO و 8FXS استفاده کنید که این مورد نیازمند این است که سانترال های موجود از نظر تعداد پورت خطوط CO و EXT ظرفیت داشته باشند. توجه داشته باشید که وجود IP Valid و اینترنت با پهنای باند مناسب برای هر دو دفتر الزامیست.

چاپ/برون‌بری