سوال:مشخصات خروجی UPS چیست و چه وسایلی می توان به آن وصل نمود؟

جواب: مشخصات خروجی هر UPSبا توجه به مشخصات فنی دستگاه مشخص می گردد که شامل :

  • توان هر دستگاه، که مشخص می باشد زیرا با توجه به سفارش شما تعیین می گردد .
  • ضریب توان خروجی، که بهتر است بالاتر از 0.8 باشد که ضریب توان اکتیو (وات خروجی را مشخص می کند.)
  • ولتاژ خروجی که بازه ولتاژ خروجی با تلرانس خروجی آن مشخص می شود. مثلا : 220-/+ 20%
  • فرکانس
  • ظرفیت تحمل اضافه بار
  • THD خروجی و غیره
چاپ/برون‌بری