سوال: چه زمانی به مجوز اختصاصی یا تجاری برای Asterisk SCF نیاز داریم؟

جواب: مجوز اختصاصی، تجاری و یا غیر GPLv2 مجوز برای ستاره SCF لازم است که شما از توزیع برنامه های غیر GPLv2 که شامل کد استریسک SCF (با ترکیب آن و یا لینک دادن به آن) است و یا از API های استریسک SCF استفاده می کنید. GPLv2 بر صدور مجوز از کد شما هنگامی که آن را توزیع کردید و نه زمانی که شما آن را ارسال و یا استفاده کردید، انجام می شود.

چاپ/برون‌بری