قطع تماس پس از یک دقیقه

سوال:4 عدد گیتوی mx8 از شهرهای مختلف بر روی سرور الستیکس یک شهر مرکزی رجیستر شده اند . ( انتقال خط به شهر مرکزی ) بر روی یکی از گیتوی ها هر یک دقیقه یکبار تماس های قطع می شود. این گیتوی بدون هیچ مشکلی 2 ماه زیر بار بوده است و بدون هیچ تغییری روی polarity detection از 3 روز پیش تماسها را هر یک دقیقه یکبار قطع می کند. آیا ممکن است تغییراتی بر روی خط از سمت مخابرات صورت گرفته باشد که نیاز به تغییر پارامتر مذکور باشد ؟

جواب: مشكل شما از تنظيمات polarity detection هست. اين تنظيمات را در گيت وي تغيير بدهيد مشكلتان رفع مي شود. البته امکانش هست که از سمت مخابرات تغییری روی خط شما اعمال شده باشد. به هر حال شما می توانید با تغییر دادن این پارامتر این موضوع را تست کنید. Polarity reverse signal Detection رو در تنظیمات پورت FXO گیت وی می توانید enable یا disable کنید.که by default این پارامتر disable هست. با فعال کردن این پارامتر در واقع به گیت وی می گویید که در صورتی که در حین برقراری تماس پلاریته خط تغییر کرد تماس قطع نشود.

چاپ/برون‌بری