سوال: وقتی مکالماتم را روی کامپیوترم دانلود می کنم، تماس هایم قطع می شود. بهترین راه برای رفع این معضل چیست؟

جواب: راه های متعددی بسته به عوامل مختلف برای رفع این معضل وجود دارد. بسته به پهنای باندی که در دست دارید (در هر دو مورد دانلود و آپلود). پیشنهاد می کنیم که که چند مرحله را در لینک زیر انجام دهید. کدک خود را به G729 تغییر داده و در صورت میسر بودن، QoS روتر خود را فعال کنید.

چاپ/برون‌بری