جزییات کتاب‌شناسی برای "تقویم رویدادهای ویپ VoIP"

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "تقویم رویدادهای ویپ VoIP"

APA

تقویم رویدادهای ویپ VoIP. (2016, Apr 16). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 20:59, August 22, 2019, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=تقویم_رویدادهای_ویپ_voip&rev=1460787016.

MLA

Anonymous Contributors. "تقویم رویدادهای ویپ VoIP". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 16 Apr. 2016. Web. 22 Aug. 2019, 20:59

MHRA

Anonymous Contributors, 'تقویم رویدادهای ویپ VoIP', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 16 April 2016, 06:10 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=تقویم_رویدادهای_ویپ_voip&rev=1460787016> [بازبینی شده 22 August 2019]

Chicago

Anonymous Contributors, "تقویم رویدادهای ویپ VoIP", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=تقویم_رویدادهای_ویپ_voip&rev=1460787016 (بازبینی شده August 22, 2019).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. تقویم رویدادهای ویپ VoIP [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2016 Apr 16, 06:10 GMT [یاد شده 2019 Aug 22]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=تقویم_رویدادهای_ویپ_voip&rev=1460787016.

Bluebook

تقویم رویدادهای ویپ VoIP, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=تقویم_رویدادهای_ویپ_voip&rev=1460787016 (آخرین دیدار August 22, 2019).

AMA

Anonymous Contributors. تقویم رویدادهای ویپ VoIP. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. April 16, 2016, 06:10 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=تقویم_رویدادهای_ویپ_voip&rev=1460787016. بازبینی شده August 22, 2019.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "تقویم رویدادهای ویپ VoIP --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=تقویم_رویدادهای_ویپ_voip&rev=1460787016",
  note = "[Online; accessed 22-August-2019]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "تقویم رویدادهای ویپ VoIP --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=تقویم_رویدادهای_ویپ_voip&rev=1460787016}",
  note = "[Online; accessed 22-August-2019]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "تقویم رویدادهای ویپ VoIP --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=تقویم_رویدادهای_ویپ_voip&rev=1460787016}",
  note = "[Online; accessed 22-August-2019]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[تقویم_رویدادهای_ویپ_voip|تقویم رویدادهای ویپ VoIP]] ([[تقویم_رویدادهای_ویپ_voip?rev=1460787016|این ویرایش]])
نتیجه
تقویم رویدادهای ویپ VoIP (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری