این یک نگارش قدیمی از این مطلب است!


AGI Programming

 • مخفف Asterisk Gateway Interface

* اسکریپت AGI به همراه زبان های برنامه نویسی همانند BASH,PERL,PHP,C,C++,  Python, Ruby نوشته می شود.

* دو استاندارد STDIN،STDOUT جهت ارتباط اسکریپت ها با استریسک استفاده می شود.

* Prototype و طریقه فراخوانی در Dial plan *

The AGI execution flow

EAGI, DeadAGI and FastAGI

 • EAGI—Enhanced Asterisk Gateway Interface
 • DeadAGI—execution on hangup
 • FastAGI—AGI execution via a TCP socket

AGI script Notes

 • مسیر فایل های AGI در /var/lib/asterisk/agi-bin میباشد
 • تمامی فایل ها می بایست مجوز اجرا داشته باشند (chmod:7777)
 • حد الامکان از زبان های برنامه نویسی مناسب جهت اجرا سریع برنامه استفاده نمایید.

همانند php –python

 • در صورت استفاده از زبان هایی همانند C,java بهتر است از Fastagi استفاده شود.

AGI scripting frameworks

PHP-AGI

 • PHPAGI شامل دو Class از زبان php برای برنامه نویسی AGI میباشد
 • phpagi.php به عنوان اینترفیس در Asterisk Gateway interface
 • phpagi-asmanager.php به عنوان اینترفیس در Asterisk Manager interface
 • تحت لایسنس GNU می باشد و از لینک زیر قابل دسترس است.

http://sourceforge.net/projects/phpagi/

AGI Command

Simple AGI

 #!/usr/bin/php –q                                             
 <?php                                  
 require('phpagi.php');
 $agi = new AGI();
 $agi->stream_file('demo-congrats');
 ?>
 [myagi]
 exten => 333,1,Answer()
 exten => 333,2,AGI(test.php)
 exten => 333,3,Hangup
 

AGI debugging

*agi show debug on جهت نمایش لیست متغیرها و دیباگ در هنگام اجرا کاربرد دارد.

* از کامند Verborse,NOOP برای مشاهده لاگ و نشانه گذاری می توان استفاده کرد.

AGI Variables

* در هنگام اجرا اسکریپت حدود 20 متغیر به فایل agi پاس داده می شود. * هر کدام از متغیرها را می توان در agi فراخوانی نمود.

چاپ/برون‌بری