جزییات کتاب‌شناسی برای "استریسک_چیست"

 • نام صفحه: استریسک_چیست
 • نویسنده: Anonymous Contributors
 • منتشر کننده: دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران.
 • تاریخ آخرین بازبینی: 17 January 2016 10:06 GMT
 • تاریخ بازیابی: 15 November 2019 22:36 GMT
 • شناسه ویرایش صفحه: 1453025183

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "استریسک_چیست"

APA

استریسک_چیست. (2016, Jan 17). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 22:36, November 15, 2019, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=استریسک_چیست&rev=1453025183.

MLA

Anonymous Contributors. "استریسک_چیست". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 17 Jan. 2016. Web. 15 Nov. 2019, 22:36

MHRA

Anonymous Contributors, 'استریسک_چیست', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 17 January 2016, 10:06 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=استریسک_چیست&rev=1453025183> [بازبینی شده 15 November 2019]

Chicago

Anonymous Contributors, "استریسک_چیست", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=استریسک_چیست&rev=1453025183 (بازبینی شده November 15, 2019).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. استریسک_چیست [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2016 Jan 17, 10:06 GMT [یاد شده 2019 Nov 15]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=استریسک_چیست&rev=1453025183.

Bluebook

استریسک_چیست, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=استریسک_چیست&rev=1453025183 (آخرین دیدار November 15, 2019).

AMA

Anonymous Contributors. استریسک_چیست. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. January 17, 2016, 10:06 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=استریسک_چیست&rev=1453025183. بازبینی شده November 15, 2019.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "استریسک_چیست --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=استریسک_چیست&rev=1453025183",
  note = "[Online; accessed 15-November-2019]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "استریسک_چیست --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=استریسک_چیست&rev=1453025183}",
  note = "[Online; accessed 15-November-2019]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "استریسک_چیست --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=استریسک_چیست&rev=1453025183}",
  note = "[Online; accessed 15-November-2019]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[استریسک_چیست|استریسک_چیست]] ([[استریسک_چیست?rev=1453025183|این ویرایش]])
نتیجه
استریسک_چیست (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری