تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
ارسال_sms_با_گوشی_تلفن [2015/05/31 12:45]
هما هاتفی
ارسال_sms_با_گوشی_تلفن [2015/09/06 14:27] (فعلی)
سپیده پیکرزاده
خط 3: خط 3:
  
  
-QHow do I send SMS messages?+پرسشچگونه می توانم با گوشی پیام ارسال کنم ؟ 
 + 
 +پاسخ: شما می توانید از MENU→ Messages→Text Messages پیام کوتاه خود را آماده کنید. 
 +  
 +نکته: مطمئن شوید که سرور SIP که به آن متصل شده اید قابلیت ارسال پیام کوتاه (SMS)دارد. 
 + 
 + 
  
-A: You can create and edit SMS messages in MENU-> Messages->​Text Messages.Note:​ Make sure that the SIP server you have registered supports SMS functions. 
چاپ/برون‌بری