سوال: این امکان وجودارد که بخش من بخواهد تماس های اسکایپ به طور مستقیم به تلفن Vanderbilt وصل شوند؟

جواب: بله، گیت وی اسکایپ فضای اکانت اضافه ای برای همسوسازی ارتباط مستقیم اسکایپ به بخش ها دارد. لطفا با مدیر ارتباز با مشتری برای کمک گرفتن تماس بگیرید.

چاپ/برون‌بری