جزییات کتاب‌شناسی برای "ارسال_مستقیم_تماس_های_اسکایپ_به_تلفن_vanderbilt"

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "ارسال_مستقیم_تماس_های_اسکایپ_به_تلفن_vanderbilt"

APA

ارسال_مستقیم_تماس_های_اسکایپ_به_تلفن_vanderbilt. (2015, Oct 19). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 22:34, August 9, 2020, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارسال_مستقیم_تماس_های_اسکایپ_به_تلفن_vanderbilt&rev=1445258102.

MLA

Anonymous Contributors. "ارسال_مستقیم_تماس_های_اسکایپ_به_تلفن_vanderbilt". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 19 Oct. 2015. Web. 9 Aug. 2020, 22:34

MHRA

Anonymous Contributors, 'ارسال_مستقیم_تماس_های_اسکایپ_به_تلفن_vanderbilt', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 19 October 2015, 12:35 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارسال_مستقیم_تماس_های_اسکایپ_به_تلفن_vanderbilt&rev=1445258102> [بازبینی شده 9 August 2020]

Chicago

Anonymous Contributors, "ارسال_مستقیم_تماس_های_اسکایپ_به_تلفن_vanderbilt", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارسال_مستقیم_تماس_های_اسکایپ_به_تلفن_vanderbilt&rev=1445258102 (بازبینی شده August 9, 2020).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. ارسال_مستقیم_تماس_های_اسکایپ_به_تلفن_vanderbilt [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2015 Oct 19, 12:35 GMT [یاد شده 2020 Aug 9]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارسال_مستقیم_تماس_های_اسکایپ_به_تلفن_vanderbilt&rev=1445258102.

Bluebook

ارسال_مستقیم_تماس_های_اسکایپ_به_تلفن_vanderbilt, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارسال_مستقیم_تماس_های_اسکایپ_به_تلفن_vanderbilt&rev=1445258102 (آخرین دیدار August 9, 2020).

AMA

Anonymous Contributors. ارسال_مستقیم_تماس_های_اسکایپ_به_تلفن_vanderbilt. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. October 19, 2015, 12:35 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارسال_مستقیم_تماس_های_اسکایپ_به_تلفن_vanderbilt&rev=1445258102. بازبینی شده August 9, 2020.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "ارسال_مستقیم_تماس_های_اسکایپ_به_تلفن_vanderbilt --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارسال_مستقیم_تماس_های_اسکایپ_به_تلفن_vanderbilt&rev=1445258102",
  note = "[Online; accessed 9-August-2020]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "ارسال_مستقیم_تماس_های_اسکایپ_به_تلفن_vanderbilt --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارسال_مستقیم_تماس_های_اسکایپ_به_تلفن_vanderbilt&rev=1445258102}",
  note = "[Online; accessed 9-August-2020]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "ارسال_مستقیم_تماس_های_اسکایپ_به_تلفن_vanderbilt --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارسال_مستقیم_تماس_های_اسکایپ_به_تلفن_vanderbilt&rev=1445258102}",
  note = "[Online; accessed 9-August-2020]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[ارسال_مستقیم_تماس_های_اسکایپ_به_تلفن_vanderbilt|ارسال_مستقیم_تماس_های_اسکایپ_به_تلفن_vanderbilt]] ([[ارسال_مستقیم_تماس_های_اسکایپ_به_تلفن_vanderbilt?rev=1445258102|این ویرایش]])
نتیجه
ارسال_مستقیم_تماس_های_اسکایپ_به_تلفن_vanderbilt (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری