جزییات کتاب‌شناسی برای "ارسال_فکس_و_دریافت_پیغام_خطا_پس_از_دریافت_مخاطب"

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "ارسال_فکس_و_دریافت_پیغام_خطا_پس_از_دریافت_مخاطب"

APA

ارسال_فکس_و_دریافت_پیغام_خطا_پس_از_دریافت_مخاطب. (2015, May 27). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 13:23, May 25, 2020, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارسال_فکس_و_دریافت_پیغام_خطا_پس_از_دریافت_مخاطب&rev=1432722787.

MLA

Anonymous Contributors. "ارسال_فکس_و_دریافت_پیغام_خطا_پس_از_دریافت_مخاطب". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 27 May. 2015. Web. 25 May. 2020, 13:23

MHRA

Anonymous Contributors, 'ارسال_فکس_و_دریافت_پیغام_خطا_پس_از_دریافت_مخاطب', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 27 May 2015, 10:33 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارسال_فکس_و_دریافت_پیغام_خطا_پس_از_دریافت_مخاطب&rev=1432722787> [بازبینی شده 25 May 2020]

Chicago

Anonymous Contributors, "ارسال_فکس_و_دریافت_پیغام_خطا_پس_از_دریافت_مخاطب", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارسال_فکس_و_دریافت_پیغام_خطا_پس_از_دریافت_مخاطب&rev=1432722787 (بازبینی شده May 25, 2020).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. ارسال_فکس_و_دریافت_پیغام_خطا_پس_از_دریافت_مخاطب [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2015 May 27, 10:33 GMT [یاد شده 2020 May 25]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارسال_فکس_و_دریافت_پیغام_خطا_پس_از_دریافت_مخاطب&rev=1432722787.

Bluebook

ارسال_فکس_و_دریافت_پیغام_خطا_پس_از_دریافت_مخاطب, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارسال_فکس_و_دریافت_پیغام_خطا_پس_از_دریافت_مخاطب&rev=1432722787 (آخرین دیدار May 25, 2020).

AMA

Anonymous Contributors. ارسال_فکس_و_دریافت_پیغام_خطا_پس_از_دریافت_مخاطب. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. May 27, 2015, 10:33 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارسال_فکس_و_دریافت_پیغام_خطا_پس_از_دریافت_مخاطب&rev=1432722787. بازبینی شده May 25, 2020.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "ارسال_فکس_و_دریافت_پیغام_خطا_پس_از_دریافت_مخاطب --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارسال_فکس_و_دریافت_پیغام_خطا_پس_از_دریافت_مخاطب&rev=1432722787",
  note = "[Online; accessed 25-May-2020]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "ارسال_فکس_و_دریافت_پیغام_خطا_پس_از_دریافت_مخاطب --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارسال_فکس_و_دریافت_پیغام_خطا_پس_از_دریافت_مخاطب&rev=1432722787}",
  note = "[Online; accessed 25-May-2020]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "ارسال_فکس_و_دریافت_پیغام_خطا_پس_از_دریافت_مخاطب --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارسال_فکس_و_دریافت_پیغام_خطا_پس_از_دریافت_مخاطب&rev=1432722787}",
  note = "[Online; accessed 25-May-2020]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[ارسال_فکس_و_دریافت_پیغام_خطا_پس_از_دریافت_مخاطب|ارسال_فکس_و_دریافت_پیغام_خطا_پس_از_دریافت_مخاطب]] ([[ارسال_فکس_و_دریافت_پیغام_خطا_پس_از_دریافت_مخاطب?rev=1432722787|این ویرایش]])
نتیجه
ارسال_فکس_و_دریافت_پیغام_خطا_پس_از_دریافت_مخاطب (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری