تأمین اینترنت گوشی

سوال: آیا می شود اینترنت گوشی را در حین اتصال با vpn نیز تأمین کرد؟

جواب: برای حل مشکل قطع شدن اینترنت گوشی همانطور که عرض کردم راهکار ابتدایی ارائه اینترنت از طریق VPN است. به طوری که شما در VPN سرور (میکروتیک) خود یک رول NAT می نویسید که در خواست های کلاینت های VPN را masquerade کند. در این صورت کلاینت ها (موبایل) از اینترنت سرور VPN استفاده خواهند کرد.

چاپ/برون‌بری