جزییات کتاب‌شناسی برای "ارتباط_t.38_و_فکس_چیست"

 • نام صفحه: ارتباط_t.38_و_فکس_چیست
 • نویسنده: Anonymous Contributors
 • منتشر کننده: دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران.
 • تاریخ آخرین بازبینی: 28 May 2015 08:17 GMT
 • تاریخ بازیابی: 22 September 2019 13:07 GMT
 • شناسه ویرایش صفحه: 1432801033

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "ارتباط_t.38_و_فکس_چیست"

APA

ارتباط_t.38_و_فکس_چیست. (2015, May 28). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 13:07, September 22, 2019, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_t.38_و_فکس_چیست&rev=1432801033.

MLA

Anonymous Contributors. "ارتباط_t.38_و_فکس_چیست". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 28 May. 2015. Web. 22 Sep. 2019, 13:07

MHRA

Anonymous Contributors, 'ارتباط_t.38_و_فکس_چیست', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 28 May 2015, 08:17 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_t.38_و_فکس_چیست&rev=1432801033> [بازبینی شده 22 September 2019]

Chicago

Anonymous Contributors, "ارتباط_t.38_و_فکس_چیست", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_t.38_و_فکس_چیست&rev=1432801033 (بازبینی شده September 22, 2019).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. ارتباط_t.38_و_فکس_چیست [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2015 May 28, 08:17 GMT [یاد شده 2019 Sep 22]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_t.38_و_فکس_چیست&rev=1432801033.

Bluebook

ارتباط_t.38_و_فکس_چیست, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_t.38_و_فکس_چیست&rev=1432801033 (آخرین دیدار September 22, 2019).

AMA

Anonymous Contributors. ارتباط_t.38_و_فکس_چیست. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. May 28, 2015, 08:17 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_t.38_و_فکس_چیست&rev=1432801033. بازبینی شده September 22, 2019.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "ارتباط_t.38_و_فکس_چیست --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_t.38_و_فکس_چیست&rev=1432801033",
  note = "[Online; accessed 22-September-2019]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "ارتباط_t.38_و_فکس_چیست --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_t.38_و_فکس_چیست&rev=1432801033}",
  note = "[Online; accessed 22-September-2019]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "ارتباط_t.38_و_فکس_چیست --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_t.38_و_فکس_چیست&rev=1432801033}",
  note = "[Online; accessed 22-September-2019]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[ارتباط_t.38_و_فکس_چیست|ارتباط_t.38_و_فکس_چیست]] ([[ارتباط_t.38_و_فکس_چیست?rev=1432801033|این ویرایش]])
نتیجه
ارتباط_t.38_و_فکس_چیست (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری