Warning: file_exists() [function.file-exists]: open_basedir restriction in effect. File(/lib/tpl/vector/user/print.css) is not within the allowed path(s): (/home3/voipwiki:/usr/lib/php:/usr/php4/lib/php:/usr/local/lib/php:/usr/local/php4/lib/php:/tmp) in /home3/voipwiki/public_html/lib/tpl/vector/main.php on line 467

ارتباط Newrock Hx422 با الستیکس

سوال: در ارتباط میان Newrock Hx422 با الستیکس با مشکل مواجه شدم وقتی از بیرون تماس گرفته می شود، یک بوق خورده و دیگر هیچ صدایی به گوش نرسیده و بوق اشغال هم نمی زند

جواب:

روی گیتوی نیوراک موارد زیر را انجام دهید:

1- در قسمت SIP باید Registration Server و Proxy Server را همان سرور الستیکس قرار دهید. سپس Authentication mode را در حالت Line Reg/GW Auth و username و Password را همانی که بر روی ترانک خود در سرور الستیکس توشته اید، بنویسید.

2- در قسمت Routing Table نیز Route های زیر را وارد کنید:

  • تماس با FXS های روی گیتوی از طریق الستیکس:

IP[192.168.15.100:5060] 8XXX ROUTE FXS 1 (در این مثال 192.168.15.100 مربوط به سرور الستیکس و 8XX نیز رنج داخلی های FXS روی گیتوی می باشد. )

  • برای آزاد کردن خط شهری متصل به گیتوی از روی الستیکس:

IP[192.168.15.100:5060] 9X Remove 1 ( در این مثال 9X یک Prefix برای آزاد کردن خط شهری است)

IP[192.168.15.100:5060] 9X ROUTE FXO 1

  • برای تماس های ورودی از FXO به داخلی های الستیکس هم باید روی پورت های FXO یک DID (Binding) تعریف و سپس روی سرور الستیکس یک Inbound Route هم با همان DID بسازید.
چاپ/برون‌بری