جزییات کتاب‌شناسی برای "ارتباط گیت وی سنگوما با سرور الستیکس"

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "ارتباط گیت وی سنگوما با سرور الستیکس"

APA

ارتباط گیت وی سنگوما با سرور الستیکس. (2015, May 23). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 11:49, September 18, 2020, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_گیت_وی_سنگوما_sangoma_و_الستیکس_elastix&rev=1432369981.

MLA

Anonymous Contributors. "ارتباط گیت وی سنگوما با سرور الستیکس". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 23 May. 2015. Web. 18 Sep. 2020, 11:49

MHRA

Anonymous Contributors, 'ارتباط گیت وی سنگوما با سرور الستیکس', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 23 May 2015, 08:33 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_گیت_وی_سنگوما_sangoma_و_الستیکس_elastix&rev=1432369981> [بازبینی شده 18 September 2020]

Chicago

Anonymous Contributors, "ارتباط گیت وی سنگوما با سرور الستیکس", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_گیت_وی_سنگوما_sangoma_و_الستیکس_elastix&rev=1432369981 (بازبینی شده September 18, 2020).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. ارتباط گیت وی سنگوما با سرور الستیکس [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2015 May 23, 08:33 GMT [یاد شده 2020 Sep 18]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_گیت_وی_سنگوما_sangoma_و_الستیکس_elastix&rev=1432369981.

Bluebook

ارتباط گیت وی سنگوما با سرور الستیکس, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_گیت_وی_سنگوما_sangoma_و_الستیکس_elastix&rev=1432369981 (آخرین دیدار September 18, 2020).

AMA

Anonymous Contributors. ارتباط گیت وی سنگوما با سرور الستیکس. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. May 23, 2015, 08:33 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_گیت_وی_سنگوما_sangoma_و_الستیکس_elastix&rev=1432369981. بازبینی شده September 18, 2020.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "ارتباط گیت وی سنگوما با سرور الستیکس --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_گیت_وی_سنگوما_sangoma_و_الستیکس_elastix&rev=1432369981",
  note = "[Online; accessed 18-September-2020]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "ارتباط گیت وی سنگوما با سرور الستیکس --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_گیت_وی_سنگوما_sangoma_و_الستیکس_elastix&rev=1432369981}",
  note = "[Online; accessed 18-September-2020]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "ارتباط گیت وی سنگوما با سرور الستیکس --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_گیت_وی_سنگوما_sangoma_و_الستیکس_elastix&rev=1432369981}",
  note = "[Online; accessed 18-September-2020]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[ارتباط_گیت_وی_سنگوما_sangoma_و_الستیکس_elastix|ارتباط گیت وی سنگوما با سرور الستیکس]] ([[ارتباط_گیت_وی_سنگوما_sangoma_و_الستیکس_elastix?rev=1432369981|این ویرایش]])
نتیجه
ارتباط گیت وی سنگوما با سرور الستیکس (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری