جزییات کتاب‌شناسی برای "ارتباط hx411 با الستیکس"

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "ارتباط hx411 با الستیکس"

APA

ارتباط hx411 با الستیکس. (2015, May 11). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 13:07, September 22, 2019, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_میان_hx411_و_الستیکس&rev=1431343702.

MLA

Anonymous Contributors. "ارتباط hx411 با الستیکس". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 11 May. 2015. Web. 22 Sep. 2019, 13:07

MHRA

Anonymous Contributors, 'ارتباط hx411 با الستیکس', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 11 May 2015, 11:28 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_میان_hx411_و_الستیکس&rev=1431343702> [بازبینی شده 22 September 2019]

Chicago

Anonymous Contributors, "ارتباط hx411 با الستیکس", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_میان_hx411_و_الستیکس&rev=1431343702 (بازبینی شده September 22, 2019).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. ارتباط hx411 با الستیکس [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2015 May 11, 11:28 GMT [یاد شده 2019 Sep 22]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_میان_hx411_و_الستیکس&rev=1431343702.

Bluebook

ارتباط hx411 با الستیکس, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_میان_hx411_و_الستیکس&rev=1431343702 (آخرین دیدار September 22, 2019).

AMA

Anonymous Contributors. ارتباط hx411 با الستیکس. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. May 11, 2015, 11:28 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_میان_hx411_و_الستیکس&rev=1431343702. بازبینی شده September 22, 2019.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "ارتباط hx411 با الستیکس --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_میان_hx411_و_الستیکس&rev=1431343702",
  note = "[Online; accessed 22-September-2019]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "ارتباط hx411 با الستیکس --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_میان_hx411_و_الستیکس&rev=1431343702}",
  note = "[Online; accessed 22-September-2019]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "ارتباط hx411 با الستیکس --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_میان_hx411_و_الستیکس&rev=1431343702}",
  note = "[Online; accessed 22-September-2019]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[ارتباط_میان_hx411_و_الستیکس|ارتباط hx411 با الستیکس]] ([[ارتباط_میان_hx411_و_الستیکس?rev=1431343702|این ویرایش]])
نتیجه
ارتباط hx411 با الستیکس (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری