جزییات کتاب‌شناسی برای "ارتباط_فری_سوئیچ_با_google_talk"

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "ارتباط_فری_سوئیچ_با_google_talk"

APA

ارتباط_فری_سوئیچ_با_google_talk. (2016, Jan 30). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 23:55, October 13, 2019, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_فری_سوئیچ_با_google_talk&rev=1454160243.

MLA

Anonymous Contributors. "ارتباط_فری_سوئیچ_با_google_talk". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 30 Jan. 2016. Web. 13 Oct. 2019, 23:55

MHRA

Anonymous Contributors, 'ارتباط_فری_سوئیچ_با_google_talk', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 30 January 2016, 13:24 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_فری_سوئیچ_با_google_talk&rev=1454160243> [بازبینی شده 13 October 2019]

Chicago

Anonymous Contributors, "ارتباط_فری_سوئیچ_با_google_talk", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_فری_سوئیچ_با_google_talk&rev=1454160243 (بازبینی شده October 13, 2019).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. ارتباط_فری_سوئیچ_با_google_talk [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2016 Jan 30, 13:24 GMT [یاد شده 2019 Oct 13]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_فری_سوئیچ_با_google_talk&rev=1454160243.

Bluebook

ارتباط_فری_سوئیچ_با_google_talk, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_فری_سوئیچ_با_google_talk&rev=1454160243 (آخرین دیدار October 13, 2019).

AMA

Anonymous Contributors. ارتباط_فری_سوئیچ_با_google_talk. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. January 30, 2016, 13:24 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_فری_سوئیچ_با_google_talk&rev=1454160243. بازبینی شده October 13, 2019.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "ارتباط_فری_سوئیچ_با_google_talk --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_فری_سوئیچ_با_google_talk&rev=1454160243",
  note = "[Online; accessed 13-October-2019]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "ارتباط_فری_سوئیچ_با_google_talk --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_فری_سوئیچ_با_google_talk&rev=1454160243}",
  note = "[Online; accessed 13-October-2019]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "ارتباط_فری_سوئیچ_با_google_talk --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_فری_سوئیچ_با_google_talk&rev=1454160243}",
  note = "[Online; accessed 13-October-2019]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[ارتباط_فری_سوئیچ_با_google_talk|ارتباط_فری_سوئیچ_با_google_talk]] ([[ارتباط_فری_سوئیچ_با_google_talk?rev=1454160243|این ویرایش]])
نتیجه
ارتباط_فری_سوئیچ_با_google_talk (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری