جزییات کتاب‌شناسی برای "ارتباط داخلی های newrock fxs mx8/8s با پاناسونیک"

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "ارتباط داخلی های newrock fxs mx8/8s با پاناسونیک"

APA

ارتباط داخلی های newrock fxs mx8/8s با پاناسونیک. (2015, May 12). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 22:34, November 15, 2019, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_داخلی_های_newrock_fxs_mx8_8s_با_پاناسونیک&rev=1431415063.

MLA

Anonymous Contributors. "ارتباط داخلی های newrock fxs mx8/8s با پاناسونیک". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 12 May. 2015. Web. 15 Nov. 2019, 22:34

MHRA

Anonymous Contributors, 'ارتباط داخلی های newrock fxs mx8/8s با پاناسونیک', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 12 May 2015, 07:17 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_داخلی_های_newrock_fxs_mx8_8s_با_پاناسونیک&rev=1431415063> [بازبینی شده 15 November 2019]

Chicago

Anonymous Contributors, "ارتباط داخلی های newrock fxs mx8/8s با پاناسونیک", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_داخلی_های_newrock_fxs_mx8_8s_با_پاناسونیک&rev=1431415063 (بازبینی شده November 15, 2019).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. ارتباط داخلی های newrock fxs mx8/8s با پاناسونیک [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2015 May 12, 07:17 GMT [یاد شده 2019 Nov 15]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_داخلی_های_newrock_fxs_mx8_8s_با_پاناسونیک&rev=1431415063.

Bluebook

ارتباط داخلی های newrock fxs mx8/8s با پاناسونیک, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_داخلی_های_newrock_fxs_mx8_8s_با_پاناسونیک&rev=1431415063 (آخرین دیدار November 15, 2019).

AMA

Anonymous Contributors. ارتباط داخلی های newrock fxs mx8/8s با پاناسونیک. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. May 12, 2015, 07:17 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_داخلی_های_newrock_fxs_mx8_8s_با_پاناسونیک&rev=1431415063. بازبینی شده November 15, 2019.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "ارتباط داخلی های newrock fxs mx8/8s با پاناسونیک --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_داخلی_های_newrock_fxs_mx8_8s_با_پاناسونیک&rev=1431415063",
  note = "[Online; accessed 15-November-2019]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "ارتباط داخلی های newrock fxs mx8/8s با پاناسونیک --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_داخلی_های_newrock_fxs_mx8_8s_با_پاناسونیک&rev=1431415063}",
  note = "[Online; accessed 15-November-2019]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "ارتباط داخلی های newrock fxs mx8/8s با پاناسونیک --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_داخلی_های_newrock_fxs_mx8_8s_با_پاناسونیک&rev=1431415063}",
  note = "[Online; accessed 15-November-2019]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[ارتباط_داخلی_های_newrock_fxs_mx8_8s_با_پاناسونیک|ارتباط داخلی های newrock fxs mx8/8s با پاناسونیک]] ([[ارتباط_داخلی_های_newrock_fxs_mx8_8s_با_پاناسونیک?rev=1431415063|این ویرایش]])
نتیجه
ارتباط داخلی های newrock fxs mx8/8s با پاناسونیک (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری