ارتباط داخلی های newrock fxs mx8/8s با پاناسونیک

سوال: من یک newrock fxs mx8/8s دارم که از fxo های اون به داخلی های پاناسونیک وصل کردم و یک سرور الستیکس هم دارم. داخلی های پاناسونیک از 101 شروع شده و داخلی های الستیکس از 201 شروع می شوند. می خواهم هر کس از روی پاناسونیک 201 را گرفت، داخلی الستیکس زنگ بخورد و هر کس از روی الستیکس 101 را گرفت، داخلی پاناسونیک زنگ بخورد. اگر ممکن است نحوه تنظیمات بین الستیکس با mx8را توضیح دهید. و اینکه داخلی که مربوط به پاناسونیک نیست، ازکجا می فهمد که باید از طریق گیت وی به الستیکس وصل شده و داخل را روی الستیکس پیدا کند؟

جواب:کافی است ترانک بین گیت وی و الستیکس را ok کنیدو در گیت وی روت های ورودی و خروجی را به این شکل بنویسید: ip x route fxo

fxo x route ip 192.168.1.100:5060 ترانک بین الستیکس و گیت وی را تنظیم کرده و فقط کانتکس ترانک را در الستیکس from-internal قرار دهید.

در رابطه با مسئله دوم می بایست به روش زیر عمل کنید:

1- شما رنج داخلی هاتون روی پاناسونیک 1xx هست و روی الستیکس 2xx. نیازی به تغییر رنج داخلی ها نخواهید داشت.

2-شما برای اینکار فقط کافیست ابتدا داخلی های پاناسونیک را به fxo نیوراک متصل کنید. سپس روی نیوراک به تک تک پورت های fxo یک داخلی به همراه پسورد اختصاص داده و سپس تیک مربوط به رجیستر بر روی تمامی پورت های fxo را بزنید. حال روی سرور الستیکس به تعداد fxo های روی نیوراک، داخلی های sip (با همان شماره و پسورد) ایجاد کنید.

چاپ/برون‌بری