جزییات کتاب‌شناسی برای "ارتباط_خطوط_pstn_از_طریق_گیتوی_های_voip"

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "ارتباط_خطوط_pstn_از_طریق_گیتوی_های_voip"

APA

ارتباط_خطوط_pstn_از_طریق_گیتوی_های_voip. (2015, Apr 22). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 14:10, December 14, 2019, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_خطوط_pstn_از_طریق_گیتوی_های_voip&rev=1429680773.

MLA

Anonymous Contributors. "ارتباط_خطوط_pstn_از_طریق_گیتوی_های_voip". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 22 Apr. 2015. Web. 14 Dec. 2019, 14:10

MHRA

Anonymous Contributors, 'ارتباط_خطوط_pstn_از_طریق_گیتوی_های_voip', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 22 April 2015, 05:32 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_خطوط_pstn_از_طریق_گیتوی_های_voip&rev=1429680773> [بازبینی شده 14 December 2019]

Chicago

Anonymous Contributors, "ارتباط_خطوط_pstn_از_طریق_گیتوی_های_voip", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_خطوط_pstn_از_طریق_گیتوی_های_voip&rev=1429680773 (بازبینی شده December 14, 2019).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. ارتباط_خطوط_pstn_از_طریق_گیتوی_های_voip [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2015 Apr 22, 05:32 GMT [یاد شده 2019 Dec 14]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_خطوط_pstn_از_طریق_گیتوی_های_voip&rev=1429680773.

Bluebook

ارتباط_خطوط_pstn_از_طریق_گیتوی_های_voip, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_خطوط_pstn_از_طریق_گیتوی_های_voip&rev=1429680773 (آخرین دیدار December 14, 2019).

AMA

Anonymous Contributors. ارتباط_خطوط_pstn_از_طریق_گیتوی_های_voip. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. April 22, 2015, 05:32 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_خطوط_pstn_از_طریق_گیتوی_های_voip&rev=1429680773. بازبینی شده December 14, 2019.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "ارتباط_خطوط_pstn_از_طریق_گیتوی_های_voip --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_خطوط_pstn_از_طریق_گیتوی_های_voip&rev=1429680773",
  note = "[Online; accessed 14-December-2019]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "ارتباط_خطوط_pstn_از_طریق_گیتوی_های_voip --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_خطوط_pstn_از_طریق_گیتوی_های_voip&rev=1429680773}",
  note = "[Online; accessed 14-December-2019]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "ارتباط_خطوط_pstn_از_طریق_گیتوی_های_voip --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباط_خطوط_pstn_از_طریق_گیتوی_های_voip&rev=1429680773}",
  note = "[Online; accessed 14-December-2019]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[ارتباط_خطوط_pstn_از_طریق_گیتوی_های_voip|ارتباط_خطوط_pstn_از_طریق_گیتوی_های_voip]] ([[ارتباط_خطوط_pstn_از_طریق_گیتوی_های_voip?rev=1429680773|این ویرایش]])
نتیجه
ارتباط_خطوط_pstn_از_طریق_گیتوی_های_voip (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری