تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

آخرین نگارش نگارش بعد در دو طرف
ارتباط_خطوط_pstn_از_طریق_گیتوی_های_voip [2015/03/30 12:19]
مسعود حیدری ایجاد شد
ارتباط_خطوط_pstn_از_طریق_گیتوی_های_voip [2015/03/30 12:46]
مسعود حیدری
خط 20: خط 20:
 از آنجا که باید حتما برای رجیستر شدن در سیستم تلفنی یک گوشی را پیکربندی کرد، ضروریست که کارت یا گیتوی VoIP را برای رجیستر کردن پورتش با سیستم تلفنی 3CX پیکربندی کنید. هر پورتی یک نام کاربری SIP، رمز عبور و شماره داخلی مجازی می گیرد. در IP PBX، خط شهری مان هم مانند یکی از داخلی ها به نمایش در می آید. از آنجا که باید حتما برای رجیستر شدن در سیستم تلفنی یک گوشی را پیکربندی کرد، ضروریست که کارت یا گیتوی VoIP را برای رجیستر کردن پورتش با سیستم تلفنی 3CX پیکربندی کنید. هر پورتی یک نام کاربری SIP، رمز عبور و شماره داخلی مجازی می گیرد. در IP PBX، خط شهری مان هم مانند یکی از داخلی ها به نمایش در می آید.
  
-استفاده از گیتوی های VoIP توصیه شده+**استفاده از گیتوی های VoIP توصیه شده** 
 این نکته اهمیت دارد که از از گیتوی هایی که 3CX توصیه نموده است استفاده کنید. گیتوی های پشتیبانی شده همگی توسط 3CX تست شده و به صورت اتوماتیک با تنظیمات درستی یکربندی شده اند. گیتوی های پیشنهادی 3CX به شرح زیرند: این نکته اهمیت دارد که از از گیتوی هایی که 3CX توصیه نموده است استفاده کنید. گیتوی های پشتیبانی شده همگی توسط 3CX تست شده و به صورت اتوماتیک با تنظیمات درستی یکربندی شده اند. گیتوی های پیشنهادی 3CX به شرح زیرند:
  
خط 48: خط 49:
  
 گیتوی های PSTN در سیستم تلفنی 3CX ایجاد کنید. گیتوی های PSTN در سیستم تلفنی 3CX ایجاد کنید.
 +
 +{{ ::​3cx9.png?​500 |}}
 +
 اولین قدم ایجاد گیتوی PSTN در کنسول مدیریتی 3Cx است. اولین قدم ایجاد گیتوی PSTN در کنسول مدیریتی 3Cx است.
    
 1. در منوی کنسول مدیریتی 3CX Phone روی Add > PSTN Gateway کلیک کنید. 1. در منوی کنسول مدیریتی 3CX Phone روی Add > PSTN Gateway کلیک کنید.
 +
 2. در فیلد نام، یک نام آشنا برای گیتوی VoIP انتخاب نمایید. پس برند و مدل گیتوی ای که استفاده می کنید را از لیست انتخاب کنید. نهایتا روی Next کلیک نمایید. 2. در فیلد نام، یک نام آشنا برای گیتوی VoIP انتخاب نمایید. پس برند و مدل گیتوی ای که استفاده می کنید را از لیست انتخاب کنید. نهایتا روی Next کلیک نمایید.
 +
 3. بر اساس گیتوی ای که انتخاب می کنید، ممکن است از شما موارد بیشتری خواسته شود از قبیل کشوری که دستگاه در آن قرار گرفته است یا ... 3. بر اساس گیتوی ای که انتخاب می کنید، ممکن است از شما موارد بیشتری خواسته شود از قبیل کشوری که دستگاه در آن قرار گرفته است یا ...
 +
 +{{ ::​3cx10.png?​500 |}}
    
 4. حال نام Host یا IP مربوط به گیتوی VoIP را در فیلد “Gateway Hostname or IP” وارد کنید، و پورت SIP ی که گیتوی در آن کار می کند را مشخص کنید. این مقدار به صورت پیش فرض 5060 است. 4. حال نام Host یا IP مربوط به گیتوی VoIP را در فیلد “Gateway Hostname or IP” وارد کنید، و پورت SIP ی که گیتوی در آن کار می کند را مشخص کنید. این مقدار به صورت پیش فرض 5060 است.
 5. نوع و شماره ی پورتی که گیتوی پشتیبانی می کند را مشخص کنید. این کار برای هر پورت یک حساب تنظیم می کند و شماره های مربوطه راقادر به تماس ها/​خطوط برای آن حساب آن حساب می کند. یک خط آنالوگ از یک تماس، خط BRI از 2 تماس، E1 از 30 تماس و T1 از 23 تماس پشتیبانی می کند. اگر می خواهید هر خط به طور مجزا آدرس دهی شود، 23*Analog Lines را انتخاب نمایید. ​ گزینه های دیگر از قبیل Registration settings، و ... هستند. برای رفتن به صفحه ی بعدی روی Next کلیک کنید. 5. نوع و شماره ی پورتی که گیتوی پشتیبانی می کند را مشخص کنید. این کار برای هر پورت یک حساب تنظیم می کند و شماره های مربوطه راقادر به تماس ها/​خطوط برای آن حساب آن حساب می کند. یک خط آنالوگ از یک تماس، خط BRI از 2 تماس، E1 از 30 تماس و T1 از 23 تماس پشتیبانی می کند. اگر می خواهید هر خط به طور مجزا آدرس دهی شود، 23*Analog Lines را انتخاب نمایید. ​ گزینه های دیگر از قبیل Registration settings، و ... هستند. برای رفتن به صفحه ی بعدی روی Next کلیک کنید.
 +
 +{{ ::​3cx11.png?​500 |}}
    
 6. روی Next کلیک کنید، پورت های Individual ایجاد شده و در یک فرمت ستونی نمایش داده می شود. 6. روی Next کلیک کنید، پورت های Individual ایجاد شده و در یک فرمت ستونی نمایش داده می شود.
 +
 (Virtual extension)شماره ی داخلی های مجازی -  در نتیجه ی تبدیل هر خط/​پورت به یک داخلی، سیستم تلفنی می تواند تماس ها را روی این خط نیز برقرار کرده و آن ها را به این خط انتقال دهد. شماره ی داخلی مجازی، شماره ایست که توسط سیستم تلفنی 3CX به آن اختصاص داده شده است و آن را به عنوان یک داخلی آدرس دهی می کند.هیچ نیازی وجود ندارد که این فیلد را تغییر دهید. (Virtual extension)شماره ی داخلی های مجازی -  در نتیجه ی تبدیل هر خط/​پورت به یک داخلی، سیستم تلفنی می تواند تماس ها را روی این خط نیز برقرار کرده و آن ها را به این خط انتقال دهد. شماره ی داخلی مجازی، شماره ایست که توسط سیستم تلفنی 3CX به آن اختصاص داده شده است و آن را به عنوان یک داخلی آدرس دهی می کند.هیچ نیازی وجود ندارد که این فیلد را تغییر دهید.
 +
 (Authentication ID & Password) نام کاربری و رمز عبور برای احراز هویت - این مقادیر برای احراز هویت پورت ها با سیستم 3Cx مورد استفاده قرار می گیرد. این مقادیر باید با تنظیمات پیکربندی شده در گیتوی تان مطابقت داشته باشد! به صورت پیش فرض نام کاربری و رمز عبور، شماره ی داخلی مجازی تان تعریف شده اند. (Authentication ID & Password) نام کاربری و رمز عبور برای احراز هویت - این مقادیر برای احراز هویت پورت ها با سیستم 3Cx مورد استفاده قرار می گیرد. این مقادیر باید با تنظیمات پیکربندی شده در گیتوی تان مطابقت داشته باشد! به صورت پیش فرض نام کاربری و رمز عبور، شماره ی داخلی مجازی تان تعریف شده اند.
 +
 (Channels) کانال ها -  از طریق این پورت می توانید مشخص کنید که این کانال چند تماس همزمان را پشتیبانی کند. خط آنالوگ ​ از یک تماس و E1 از 30 تماس پشتیبانی می کند. اگر ترجیح می دهید هر خط را جداگانه آدرس دهی کنید، می توانید حساب های SIP دیگری ایجاد کنید و تعداد کانال های تحت پشتیبانی را تغییر دهید. حواستان باشد که گیتوی VoIP تان باید این مورد را پشتیبانی کند. (Channels) کانال ها -  از طریق این پورت می توانید مشخص کنید که این کانال چند تماس همزمان را پشتیبانی کند. خط آنالوگ ​ از یک تماس و E1 از 30 تماس پشتیبانی می کند. اگر ترجیح می دهید هر خط را جداگانه آدرس دهی کنید، می توانید حساب های SIP دیگری ایجاد کنید و تعداد کانال های تحت پشتیبانی را تغییر دهید. حواستان باشد که گیتوی VoIP تان باید این مورد را پشتیبانی کند.
 +
 (Port Identification) احراز هویت پورت –این فیلد شماره ی خط تلفن اصلی را مشخص می کند و فقط برای احراز هویت مورد استفاده قرار می گیرد. (Port Identification) احراز هویت پورت –این فیلد شماره ی خط تلفن اصلی را مشخص می کند و فقط برای احراز هویت مورد استفاده قرار می گیرد.
 +
 (Inbound Route) اگر پورت تماس های Inbound را دریافت کند، می توانید مشخص کنید هر تماس باید به کدام داخلی Route شود. (Inbound Route) اگر پورت تماس های Inbound را دریافت کند، می توانید مشخص کنید هر تماس باید به کدام داخلی Route شود.
 +
 7. در صفحه ی بعدی، از شما یک پیش شماره خواسته می شود تا برای این دستگاه یک outbound rule تعریف کند. پیش شماره را در "Calls to numbers starting with" وارد کنید. برای برقراری تماس ها از طریق این گیتوی،شماره ی مورد نظرتان را همرا با پیش شماره ی مزبور بگیرید. ​ برای ایجاد خطوط روی Finish کلیک کنید. می توانید گزینه ی Line از خطوطی که ایجاد شده را با رفتن به Lines node تغییر دهید. 7. در صفحه ی بعدی، از شما یک پیش شماره خواسته می شود تا برای این دستگاه یک outbound rule تعریف کند. پیش شماره را در "Calls to numbers starting with" وارد کنید. برای برقراری تماس ها از طریق این گیتوی،شماره ی مورد نظرتان را همرا با پیش شماره ی مزبور بگیرید. ​ برای ایجاد خطوط روی Finish کلیک کنید. می توانید گزینه ی Line از خطوطی که ایجاد شده را با رفتن به Lines node تغییر دهید.
 +
 مرحله ی 2: گیتوی VoIP را پیکربندی کنید. مرحله ی 2: گیتوی VoIP را پیکربندی کنید.
 +
 پس از اینکه پورت/​خطوط شهری را ایجاد کردید، یک صفحه از خلاصه ها ظاهر می شود، که اطلاعاتی را نمایش می دهد که باید در گیتوی VoIP وارد کنید: پس از اینکه پورت/​خطوط شهری را ایجاد کردید، یک صفحه از خلاصه ها ظاهر می شود، که اطلاعاتی را نمایش می دهد که باید در گیتوی VoIP وارد کنید:
-• Proxy server IP or FQDN: نام میزبان سیستم تلفنی 3CX + 
-• User ID: شماره ی داخلی مجازی + Proxy server IP or FQDN: نام میزبان سیستم تلفنی 3CX 
-• Authentication ID: همان چیزی که در فیلد شناسه ی احراز هویت مشخص شده است. + 
-• Password:​ همان چیزی که در فیلد رمز عبور احراز هویت مشخص شده است.+ User ID: شماره ی داخلی مجازی 
 + 
 + Authentication ID: همان چیزی که در فیلد شناسه ی احراز هویت مشخص شده است. 
 + 
 + Password: همان چیزی که در فیلد رمز عبور احراز هویت مشخص شده است. 
 شماره ی داخلی مجازی، شناسه و رمز عبور مربوط به احراز هویت باید برای هر پورت که روی گیتوی دارید کپی شوند. این اطلاعات، همانطور که راجع به تلفن ها بود، می تواند به صورت اتوماتیک بر گیتوی Provision شود. به علاوه، گزینه های Provision کردن گیتوی را برای درست کار کردن با سیستم تلفنی 3CX پیکربندی شوند. شماره ی داخلی مجازی، شناسه و رمز عبور مربوط به احراز هویت باید برای هر پورت که روی گیتوی دارید کپی شوند. این اطلاعات، همانطور که راجع به تلفن ها بود، می تواند به صورت اتوماتیک بر گیتوی Provision شود. به علاوه، گزینه های Provision کردن گیتوی را برای درست کار کردن با سیستم تلفنی 3CX پیکربندی شوند.
-گیتوی های Beronet+ 
 +**گیتوی های Beronet** 
 برای پیکربندی یک گیتوی Beronet با 3CX، از URL زیر پیروی نمایید:​ برای پیکربندی یک گیتوی Beronet با 3CX، از URL زیر پیروی نمایید:​
 +
 http://​www.3cx.com/​voip-gateways/​beroNet-berofix-400.html http://​www.3cx.com/​voip-gateways/​beroNet-berofix-400.html
-گیتوی های Patton+ 
 +**گیتوی های Patton** 
 اگر از یک گیتوی Patton استفاده می کنید، سیستم تلفنی 3CX می تواند یک فایل پیکربندی ایجاد کند که بتواند روی دستگاه آپلود شود و پیکربندی را اتوماتیک کند. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به آدرس زیر مراجعه فرمایید. اگر از یک گیتوی Patton استفاده می کنید، سیستم تلفنی 3CX می تواند یک فایل پیکربندی ایجاد کند که بتواند روی دستگاه آپلود شود و پیکربندی را اتوماتیک کند. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به آدرس زیر مراجعه فرمایید.
 +
 http://​www.3cx.com/​blog/​voip-howto/​patton-smartnode-configuration/​ http://​www.3cx.com/​blog/​voip-howto/​patton-smartnode-configuration/​
-گیتوی های Grandstream+ 
 +**گیتوی های Grandstream** 
 از این راهنما کمک بگیرید:​ از این راهنما کمک بگیرید:​
 +
 http://​www.3cx.com/​voip-gateways/​Grandstream-CXW-41044108.html http://​www.3cx.com/​voip-gateways/​Grandstream-CXW-41044108.html
  
چاپ/برون‌بری