جزییات کتاب‌شناسی برای "ارتباطات_یکپارچه"

 • نام صفحه: ارتباطات_یکپارچه
 • نویسنده: Anonymous Contributors
 • منتشر کننده: دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران.
 • تاریخ آخرین بازبینی: 23 April 2015 08:37 GMT
 • تاریخ بازیابی: 13 October 2019 23:51 GMT
 • شناسه ویرایش صفحه: 1429778274

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "ارتباطات_یکپارچه"

APA

ارتباطات_یکپارچه. (2015, Apr 23). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 23:51, October 13, 2019, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباطات_یکپارچه&rev=1429778274.

MLA

Anonymous Contributors. "ارتباطات_یکپارچه". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 23 Apr. 2015. Web. 13 Oct. 2019, 23:51

MHRA

Anonymous Contributors, 'ارتباطات_یکپارچه', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 23 April 2015, 08:37 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباطات_یکپارچه&rev=1429778274> [بازبینی شده 13 October 2019]

Chicago

Anonymous Contributors, "ارتباطات_یکپارچه", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباطات_یکپارچه&rev=1429778274 (بازبینی شده October 13, 2019).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. ارتباطات_یکپارچه [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2015 Apr 23, 08:37 GMT [یاد شده 2019 Oct 13]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباطات_یکپارچه&rev=1429778274.

Bluebook

ارتباطات_یکپارچه, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباطات_یکپارچه&rev=1429778274 (آخرین دیدار October 13, 2019).

AMA

Anonymous Contributors. ارتباطات_یکپارچه. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. April 23, 2015, 08:37 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباطات_یکپارچه&rev=1429778274. بازبینی شده October 13, 2019.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "ارتباطات_یکپارچه --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباطات_یکپارچه&rev=1429778274",
  note = "[Online; accessed 13-October-2019]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "ارتباطات_یکپارچه --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباطات_یکپارچه&rev=1429778274}",
  note = "[Online; accessed 13-October-2019]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "ارتباطات_یکپارچه --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=ارتباطات_یکپارچه&rev=1429778274}",
  note = "[Online; accessed 13-October-2019]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[ارتباطات_یکپارچه|ارتباطات_یکپارچه]] ([[ارتباطات_یکپارچه?rev=1429778274|این ویرایش]])
نتیجه
ارتباطات_یکپارچه (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری