جزییات کتاب‌شناسی برای "اخذ_نمایندگی_راهکار_۳cx"

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "اخذ_نمایندگی_راهکار_۳cx"

APA

اخذ_نمایندگی_راهکار_۳cx. (2015, Mar 8). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 22:33, November 15, 2019, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=اخذ_نمایندگی_راهکار_۳cx&rev=1425811494.

MLA

Anonymous Contributors. "اخذ_نمایندگی_راهکار_۳cx". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 8 Mar. 2015. Web. 15 Nov. 2019, 22:33

MHRA

Anonymous Contributors, 'اخذ_نمایندگی_راهکار_۳cx', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 8 March 2015, 10:44 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=اخذ_نمایندگی_راهکار_۳cx&rev=1425811494> [بازبینی شده 15 November 2019]

Chicago

Anonymous Contributors, "اخذ_نمایندگی_راهکار_۳cx", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=اخذ_نمایندگی_راهکار_۳cx&rev=1425811494 (بازبینی شده November 15, 2019).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. اخذ_نمایندگی_راهکار_۳cx [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2015 Mar 8, 10:44 GMT [یاد شده 2019 Nov 15]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=اخذ_نمایندگی_راهکار_۳cx&rev=1425811494.

Bluebook

اخذ_نمایندگی_راهکار_۳cx, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=اخذ_نمایندگی_راهکار_۳cx&rev=1425811494 (آخرین دیدار November 15, 2019).

AMA

Anonymous Contributors. اخذ_نمایندگی_راهکار_۳cx. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. March 8, 2015, 10:44 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=اخذ_نمایندگی_راهکار_۳cx&rev=1425811494. بازبینی شده November 15, 2019.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "اخذ_نمایندگی_راهکار_۳cx --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=اخذ_نمایندگی_راهکار_۳cx&rev=1425811494",
  note = "[Online; accessed 15-November-2019]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "اخذ_نمایندگی_راهکار_۳cx --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=اخذ_نمایندگی_راهکار_۳cx&rev=1425811494}",
  note = "[Online; accessed 15-November-2019]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "اخذ_نمایندگی_راهکار_۳cx --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=اخذ_نمایندگی_راهکار_۳cx&rev=1425811494}",
  note = "[Online; accessed 15-November-2019]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[اخذ_نمایندگی_راهکار_۳cx|اخذ_نمایندگی_راهکار_۳cx]] ([[اخذ_نمایندگی_راهکار_۳cx?rev=1425811494|این ویرایش]])
نتیجه
اخذ_نمایندگی_راهکار_۳cx (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری