جزییات کتاب‌شناسی برای "اتکام_atcom"

 • نام صفحه: اتکام_atcom
 • نویسنده: Anonymous Contributors
 • منتشر کننده: دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران.
 • تاریخ آخرین بازبینی: 9 August 2015 06:55 GMT
 • تاریخ بازیابی: 15 October 2019 09:48 GMT
 • شناسه ویرایش صفحه: 1439103351

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "اتکام_atcom"

APA

اتکام_atcom. (2015, Aug 9). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 09:48, October 15, 2019, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=اتکام_atcom&rev=1439103351.

MLA

Anonymous Contributors. "اتکام_atcom". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 9 Aug. 2015. Web. 15 Oct. 2019, 09:48

MHRA

Anonymous Contributors, 'اتکام_atcom', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 9 August 2015, 06:55 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=اتکام_atcom&rev=1439103351> [بازبینی شده 15 October 2019]

Chicago

Anonymous Contributors, "اتکام_atcom", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=اتکام_atcom&rev=1439103351 (بازبینی شده October 15, 2019).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. اتکام_atcom [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2015 Aug 9, 06:55 GMT [یاد شده 2019 Oct 15]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=اتکام_atcom&rev=1439103351.

Bluebook

اتکام_atcom, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=اتکام_atcom&rev=1439103351 (آخرین دیدار October 15, 2019).

AMA

Anonymous Contributors. اتکام_atcom. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. August 9, 2015, 06:55 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=اتکام_atcom&rev=1439103351. بازبینی شده October 15, 2019.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "اتکام_atcom --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=اتکام_atcom&rev=1439103351",
  note = "[Online; accessed 15-October-2019]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "اتکام_atcom --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=اتکام_atcom&rev=1439103351}",
  note = "[Online; accessed 15-October-2019]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "اتکام_atcom --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=اتکام_atcom&rev=1439103351}",
  note = "[Online; accessed 15-October-2019]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[اتکام_atcom|اتکام_atcom]] ([[اتکام_atcom?rev=1439103351|این ویرایش]])
نتیجه
اتکام_atcom (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری