تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
آخرین نگارش نگارش بعد در دو طرف
اتکام_atcom [2015/05/17 12:49]
علی یزدانجو
اتکام_atcom [2015/05/20 15:01]
علی یزدانجو
خط 1: خط 1:
 **گوشی های سری 800 اتکام** **گوشی های سری 800 اتکام**
  
-دریافت فایل گوشی اتکام 810 +دریافت فایل گوشی اتکام 810 {{:​810.zip|}}
  
 دریافت فایل گوشی اتکام 820 {{:​at820.zip|}} ​ دریافت فایل گوشی اتکام 820 {{:​at820.zip|}} ​
چاپ/برون‌بری