جزییات کتاب‌شناسی برای "ارسال فکس با استفاده از پورت FXS یا FXO"

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "ارسال فکس با استفاده از پورت FXS یا FXO"

APA

ارسال فکس با استفاده از پورت FXS یا FXO. (2015, May 24). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 00:11, February 22, 2020, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=اتصال_دستگاه_فکس_به_ماژول_fxo_یا_fxs&rev=1432459432.

MLA

Anonymous Contributors. "ارسال فکس با استفاده از پورت FXS یا FXO". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 24 May. 2015. Web. 22 Feb. 2020, 00:11

MHRA

Anonymous Contributors, 'ارسال فکس با استفاده از پورت FXS یا FXO', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 24 May 2015, 09:23 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=اتصال_دستگاه_فکس_به_ماژول_fxo_یا_fxs&rev=1432459432> [بازبینی شده 22 February 2020]

Chicago

Anonymous Contributors, "ارسال فکس با استفاده از پورت FXS یا FXO", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=اتصال_دستگاه_فکس_به_ماژول_fxo_یا_fxs&rev=1432459432 (بازبینی شده February 22, 2020).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. ارسال فکس با استفاده از پورت FXS یا FXO [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2015 May 24, 09:23 GMT [یاد شده 2020 Feb 22]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=اتصال_دستگاه_فکس_به_ماژول_fxo_یا_fxs&rev=1432459432.

Bluebook

ارسال فکس با استفاده از پورت FXS یا FXO, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=اتصال_دستگاه_فکس_به_ماژول_fxo_یا_fxs&rev=1432459432 (آخرین دیدار February 22, 2020).

AMA

Anonymous Contributors. ارسال فکس با استفاده از پورت FXS یا FXO. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. May 24, 2015, 09:23 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=اتصال_دستگاه_فکس_به_ماژول_fxo_یا_fxs&rev=1432459432. بازبینی شده February 22, 2020.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "ارسال فکس با استفاده از پورت FXS یا FXO --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=اتصال_دستگاه_فکس_به_ماژول_fxo_یا_fxs&rev=1432459432",
  note = "[Online; accessed 22-February-2020]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "ارسال فکس با استفاده از پورت FXS یا FXO --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=اتصال_دستگاه_فکس_به_ماژول_fxo_یا_fxs&rev=1432459432}",
  note = "[Online; accessed 22-February-2020]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "ارسال فکس با استفاده از پورت FXS یا FXO --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=اتصال_دستگاه_فکس_به_ماژول_fxo_یا_fxs&rev=1432459432}",
  note = "[Online; accessed 22-February-2020]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[اتصال_دستگاه_فکس_به_ماژول_fxo_یا_fxs|ارسال فکس با استفاده از پورت FXS یا FXO]] ([[اتصال_دستگاه_فکس_به_ماژول_fxo_یا_fxs?rev=1432459432|این ویرایش]])
نتیجه
ارسال فکس با استفاده از پورت FXS یا FXO (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری