نحوه اتصال به Ami از طریق telnet به چه صورت است؟

سوال: زمانی که می خواهم از طریق تلنت به Ami Asterisk متصل شوم و لاگ ها و شماره ها را بررسی کنم ،پس از اتصال بعد از چند دقیقه Connection TimeOut می شود و می بایست دوباره متصل شود.

جواب: برای AMI شما باید از یک برنامه به استریسک متصل شده و اطلاعات بگیرید، telnet بیشتر برای تست AMI یا آموزش ساده کاربرد دارد.

باید ببینید از چه زبانی می خواهید به استریسک متصل شوید، اگر زبان برنامه نویسی شما PHP است کتابخانه واسط بر روی الستیکس وجود دارد به نام php magaer در مسیر /var/lib/asterisk/agi-bin

چاپ/برون‌بری