جزییات کتاب‌شناسی برای "نحوه اتصال به Ami از طریق telnet به چه صورت است؟"

 • نام صفحه: نحوه اتصال به Ami از طریق telnet به چه صورت است؟
 • نویسنده: Anonymous Contributors
 • منتشر کننده: دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران.
 • تاریخ آخرین بازبینی: 5 May 2015 11:03 GMT
 • تاریخ بازیابی: 10 August 2020 00:12 GMT
 • شناسه ویرایش صفحه: 1430823783

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "نحوه اتصال به Ami از طریق telnet به چه صورت است؟"

APA

نحوه اتصال به Ami از طریق telnet به چه صورت است؟. (2015, May 5). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 00:12, August 10, 2020, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=اتصال_به_ami_از_طریق_telnet&rev=1430823783.

MLA

Anonymous Contributors. "نحوه اتصال به Ami از طریق telnet به چه صورت است؟". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 5 May. 2015. Web. 10 Aug. 2020, 00:12

MHRA

Anonymous Contributors, 'نحوه اتصال به Ami از طریق telnet به چه صورت است؟', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 5 May 2015, 11:03 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=اتصال_به_ami_از_طریق_telnet&rev=1430823783> [بازبینی شده 10 August 2020]

Chicago

Anonymous Contributors, "نحوه اتصال به Ami از طریق telnet به چه صورت است؟", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=اتصال_به_ami_از_طریق_telnet&rev=1430823783 (بازبینی شده August 10, 2020).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. نحوه اتصال به Ami از طریق telnet به چه صورت است؟ [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2015 May 5, 11:03 GMT [یاد شده 2020 Aug 10]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=اتصال_به_ami_از_طریق_telnet&rev=1430823783.

Bluebook

نحوه اتصال به Ami از طریق telnet به چه صورت است؟, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=اتصال_به_ami_از_طریق_telnet&rev=1430823783 (آخرین دیدار August 10, 2020).

AMA

Anonymous Contributors. نحوه اتصال به Ami از طریق telnet به چه صورت است؟. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. May 5, 2015, 11:03 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=اتصال_به_ami_از_طریق_telnet&rev=1430823783. بازبینی شده August 10, 2020.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "نحوه اتصال به Ami از طریق telnet به چه صورت است؟ --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=اتصال_به_ami_از_طریق_telnet&rev=1430823783",
  note = "[Online; accessed 10-August-2020]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "نحوه اتصال به Ami از طریق telnet به چه صورت است؟ --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=اتصال_به_ami_از_طریق_telnet&rev=1430823783}",
  note = "[Online; accessed 10-August-2020]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "نحوه اتصال به Ami از طریق telnet به چه صورت است؟ --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=اتصال_به_ami_از_طریق_telnet&rev=1430823783}",
  note = "[Online; accessed 10-August-2020]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[اتصال_به_ami_از_طریق_telnet|نحوه اتصال به Ami از طریق telnet به چه صورت است؟]] ([[اتصال_به_ami_از_طریق_telnet?rev=1430823783|این ویرایش]])
نتیجه
نحوه اتصال به Ami از طریق telnet به چه صورت است؟ (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری