جزییات کتاب‌شناسی برای "آی_بیم_eyebeam"

 • نام صفحه: آی_بیم_eyebeam
 • نویسنده: Anonymous Contributors
 • منتشر کننده: دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران.
 • تاریخ آخرین بازبینی: 5 April 2015 08:36 GMT
 • تاریخ بازیابی: 22 September 2019 13:07 GMT
 • شناسه ویرایش صفحه: 1428223003

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "آی_بیم_eyebeam"

APA

آی_بیم_eyebeam. (2015, Apr 5). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 13:07, September 22, 2019, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آی_بیم_eyebeam&rev=1428223003.

MLA

Anonymous Contributors. "آی_بیم_eyebeam". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 5 Apr. 2015. Web. 22 Sep. 2019, 13:07

MHRA

Anonymous Contributors, 'آی_بیم_eyebeam', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 5 April 2015, 08:36 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آی_بیم_eyebeam&rev=1428223003> [بازبینی شده 22 September 2019]

Chicago

Anonymous Contributors, "آی_بیم_eyebeam", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آی_بیم_eyebeam&rev=1428223003 (بازبینی شده September 22, 2019).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. آی_بیم_eyebeam [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2015 Apr 5, 08:36 GMT [یاد شده 2019 Sep 22]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آی_بیم_eyebeam&rev=1428223003.

Bluebook

آی_بیم_eyebeam, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آی_بیم_eyebeam&rev=1428223003 (آخرین دیدار September 22, 2019).

AMA

Anonymous Contributors. آی_بیم_eyebeam. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. April 5, 2015, 08:36 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آی_بیم_eyebeam&rev=1428223003. بازبینی شده September 22, 2019.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آی_بیم_eyebeam --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آی_بیم_eyebeam&rev=1428223003",
  note = "[Online; accessed 22-September-2019]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آی_بیم_eyebeam --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آی_بیم_eyebeam&rev=1428223003}",
  note = "[Online; accessed 22-September-2019]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آی_بیم_eyebeam --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آی_بیم_eyebeam&rev=1428223003}",
  note = "[Online; accessed 22-September-2019]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[آی_بیم_eyebeam|آی_بیم_eyebeam]] ([[آی_بیم_eyebeam?rev=1428223003|این ویرایش]])
نتیجه
آی_بیم_eyebeam (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری