جزییات کتاب‌شناسی برای "آیا_d30_از_blf_پشتیبانی_می_کند"

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "آیا_d30_از_blf_پشتیبانی_می_کند"

APA

آیا_d30_از_blf_پشتیبانی_می_کند. (2015, May 28). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 23:59, October 13, 2019, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_d30_از_blf_پشتیبانی_می_کند&rev=1432803691.

MLA

Anonymous Contributors. "آیا_d30_از_blf_پشتیبانی_می_کند". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 28 May. 2015. Web. 13 Oct. 2019, 23:59

MHRA

Anonymous Contributors, 'آیا_d30_از_blf_پشتیبانی_می_کند', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 28 May 2015, 09:01 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_d30_از_blf_پشتیبانی_می_کند&rev=1432803691> [بازبینی شده 13 October 2019]

Chicago

Anonymous Contributors, "آیا_d30_از_blf_پشتیبانی_می_کند", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_d30_از_blf_پشتیبانی_می_کند&rev=1432803691 (بازبینی شده October 13, 2019).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. آیا_d30_از_blf_پشتیبانی_می_کند [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2015 May 28, 09:01 GMT [یاد شده 2019 Oct 13]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_d30_از_blf_پشتیبانی_می_کند&rev=1432803691.

Bluebook

آیا_d30_از_blf_پشتیبانی_می_کند, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_d30_از_blf_پشتیبانی_می_کند&rev=1432803691 (آخرین دیدار October 13, 2019).

AMA

Anonymous Contributors. آیا_d30_از_blf_پشتیبانی_می_کند. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. May 28, 2015, 09:01 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_d30_از_blf_پشتیبانی_می_کند&rev=1432803691. بازبینی شده October 13, 2019.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_d30_از_blf_پشتیبانی_می_کند --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_d30_از_blf_پشتیبانی_می_کند&rev=1432803691",
  note = "[Online; accessed 13-October-2019]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_d30_از_blf_پشتیبانی_می_کند --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_d30_از_blf_پشتیبانی_می_کند&rev=1432803691}",
  note = "[Online; accessed 13-October-2019]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_d30_از_blf_پشتیبانی_می_کند --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_d30_از_blf_پشتیبانی_می_کند&rev=1432803691}",
  note = "[Online; accessed 13-October-2019]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[آیا_d30_از_blf_پشتیبانی_می_کند|آیا_d30_از_blf_پشتیبانی_می_کند]] ([[آیا_d30_از_blf_پشتیبانی_می_کند?rev=1432803691|این ویرایش]])
نتیجه
آیا_d30_از_blf_پشتیبانی_می_کند (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری