جزییات کتاب‌شناسی برای "آیا_asterisk_scf_پایان_کار_استریسک_است"

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "آیا_asterisk_scf_پایان_کار_استریسک_است"

APA

آیا_asterisk_scf_پایان_کار_استریسک_است. (2016, Apr 23). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 13:41, December 14, 2019, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_asterisk_scf_پایان_کار_استریسک_است&rev=1461392589.

MLA

Anonymous Contributors. "آیا_asterisk_scf_پایان_کار_استریسک_است". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 23 Apr. 2016. Web. 14 Dec. 2019, 13:41

MHRA

Anonymous Contributors, 'آیا_asterisk_scf_پایان_کار_استریسک_است', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 23 April 2016, 06:23 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_asterisk_scf_پایان_کار_استریسک_است&rev=1461392589> [بازبینی شده 14 December 2019]

Chicago

Anonymous Contributors, "آیا_asterisk_scf_پایان_کار_استریسک_است", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_asterisk_scf_پایان_کار_استریسک_است&rev=1461392589 (بازبینی شده December 14, 2019).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. آیا_asterisk_scf_پایان_کار_استریسک_است [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2016 Apr 23, 06:23 GMT [یاد شده 2019 Dec 14]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_asterisk_scf_پایان_کار_استریسک_است&rev=1461392589.

Bluebook

آیا_asterisk_scf_پایان_کار_استریسک_است, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_asterisk_scf_پایان_کار_استریسک_است&rev=1461392589 (آخرین دیدار December 14, 2019).

AMA

Anonymous Contributors. آیا_asterisk_scf_پایان_کار_استریسک_است. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. April 23, 2016, 06:23 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_asterisk_scf_پایان_کار_استریسک_است&rev=1461392589. بازبینی شده December 14, 2019.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_asterisk_scf_پایان_کار_استریسک_است --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_asterisk_scf_پایان_کار_استریسک_است&rev=1461392589",
  note = "[Online; accessed 14-December-2019]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_asterisk_scf_پایان_کار_استریسک_است --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_asterisk_scf_پایان_کار_استریسک_است&rev=1461392589}",
  note = "[Online; accessed 14-December-2019]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_asterisk_scf_پایان_کار_استریسک_است --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_asterisk_scf_پایان_کار_استریسک_است&rev=1461392589}",
  note = "[Online; accessed 14-December-2019]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[آیا_asterisk_scf_پایان_کار_استریسک_است|آیا_asterisk_scf_پایان_کار_استریسک_است]] ([[آیا_asterisk_scf_پایان_کار_استریسک_است?rev=1461392589|این ویرایش]])
نتیجه
آیا_asterisk_scf_پایان_کار_استریسک_است (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری