جزییات کتاب‌شناسی برای "آیا_asterisk_scf_روی_مجوز_استریسک_تأثیر_دارد"

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "آیا_asterisk_scf_روی_مجوز_استریسک_تأثیر_دارد"

APA

آیا_asterisk_scf_روی_مجوز_استریسک_تأثیر_دارد. (2016, Apr 23). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 14:54, July 7, 2020, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_asterisk_scf_روی_مجوز_استریسک_تأثیر_دارد&rev=1461396393.

MLA

Anonymous Contributors. "آیا_asterisk_scf_روی_مجوز_استریسک_تأثیر_دارد". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 23 Apr. 2016. Web. 7 Jul. 2020, 14:54

MHRA

Anonymous Contributors, 'آیا_asterisk_scf_روی_مجوز_استریسک_تأثیر_دارد', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 23 April 2016, 07:26 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_asterisk_scf_روی_مجوز_استریسک_تأثیر_دارد&rev=1461396393> [بازبینی شده 7 July 2020]

Chicago

Anonymous Contributors, "آیا_asterisk_scf_روی_مجوز_استریسک_تأثیر_دارد", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_asterisk_scf_روی_مجوز_استریسک_تأثیر_دارد&rev=1461396393 (بازبینی شده July 7, 2020).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. آیا_asterisk_scf_روی_مجوز_استریسک_تأثیر_دارد [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2016 Apr 23, 07:26 GMT [یاد شده 2020 Jul 7]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_asterisk_scf_روی_مجوز_استریسک_تأثیر_دارد&rev=1461396393.

Bluebook

آیا_asterisk_scf_روی_مجوز_استریسک_تأثیر_دارد, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_asterisk_scf_روی_مجوز_استریسک_تأثیر_دارد&rev=1461396393 (آخرین دیدار July 7, 2020).

AMA

Anonymous Contributors. آیا_asterisk_scf_روی_مجوز_استریسک_تأثیر_دارد. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. April 23, 2016, 07:26 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_asterisk_scf_روی_مجوز_استریسک_تأثیر_دارد&rev=1461396393. بازبینی شده July 7, 2020.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_asterisk_scf_روی_مجوز_استریسک_تأثیر_دارد --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_asterisk_scf_روی_مجوز_استریسک_تأثیر_دارد&rev=1461396393",
  note = "[Online; accessed 7-July-2020]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_asterisk_scf_روی_مجوز_استریسک_تأثیر_دارد --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_asterisk_scf_روی_مجوز_استریسک_تأثیر_دارد&rev=1461396393}",
  note = "[Online; accessed 7-July-2020]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_asterisk_scf_روی_مجوز_استریسک_تأثیر_دارد --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_asterisk_scf_روی_مجوز_استریسک_تأثیر_دارد&rev=1461396393}",
  note = "[Online; accessed 7-July-2020]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[آیا_asterisk_scf_روی_مجوز_استریسک_تأثیر_دارد|آیا_asterisk_scf_روی_مجوز_استریسک_تأثیر_دارد]] ([[آیا_asterisk_scf_روی_مجوز_استریسک_تأثیر_دارد?rev=1461396393|این ویرایش]])
نتیجه
آیا_asterisk_scf_روی_مجوز_استریسک_تأثیر_دارد (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری