جزییات کتاب‌شناسی برای "آیا_گوشی_های_تلفن_digium_با_استانداردهای_hd_مطابقند"

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "آیا_گوشی_های_تلفن_digium_با_استانداردهای_hd_مطابقند"

APA

آیا_گوشی_های_تلفن_digium_با_استانداردهای_hd_مطابقند. (2015, May 20). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 14:13, December 14, 2019, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_گوشی_های_تلفن_digium_با_استانداردهای_hd_مطابقند&rev=1432117785.

MLA

Anonymous Contributors. "آیا_گوشی_های_تلفن_digium_با_استانداردهای_hd_مطابقند". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 20 May. 2015. Web. 14 Dec. 2019, 14:13

MHRA

Anonymous Contributors, 'آیا_گوشی_های_تلفن_digium_با_استانداردهای_hd_مطابقند', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 20 May 2015, 10:29 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_گوشی_های_تلفن_digium_با_استانداردهای_hd_مطابقند&rev=1432117785> [بازبینی شده 14 December 2019]

Chicago

Anonymous Contributors, "آیا_گوشی_های_تلفن_digium_با_استانداردهای_hd_مطابقند", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_گوشی_های_تلفن_digium_با_استانداردهای_hd_مطابقند&rev=1432117785 (بازبینی شده December 14, 2019).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. آیا_گوشی_های_تلفن_digium_با_استانداردهای_hd_مطابقند [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2015 May 20, 10:29 GMT [یاد شده 2019 Dec 14]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_گوشی_های_تلفن_digium_با_استانداردهای_hd_مطابقند&rev=1432117785.

Bluebook

آیا_گوشی_های_تلفن_digium_با_استانداردهای_hd_مطابقند, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_گوشی_های_تلفن_digium_با_استانداردهای_hd_مطابقند&rev=1432117785 (آخرین دیدار December 14, 2019).

AMA

Anonymous Contributors. آیا_گوشی_های_تلفن_digium_با_استانداردهای_hd_مطابقند. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. May 20, 2015, 10:29 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_گوشی_های_تلفن_digium_با_استانداردهای_hd_مطابقند&rev=1432117785. بازبینی شده December 14, 2019.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_گوشی_های_تلفن_digium_با_استانداردهای_hd_مطابقند --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_گوشی_های_تلفن_digium_با_استانداردهای_hd_مطابقند&rev=1432117785",
  note = "[Online; accessed 14-December-2019]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_گوشی_های_تلفن_digium_با_استانداردهای_hd_مطابقند --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_گوشی_های_تلفن_digium_با_استانداردهای_hd_مطابقند&rev=1432117785}",
  note = "[Online; accessed 14-December-2019]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_گوشی_های_تلفن_digium_با_استانداردهای_hd_مطابقند --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_گوشی_های_تلفن_digium_با_استانداردهای_hd_مطابقند&rev=1432117785}",
  note = "[Online; accessed 14-December-2019]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[آیا_گوشی_های_تلفن_digium_با_استانداردهای_hd_مطابقند|آیا_گوشی_های_تلفن_digium_با_استانداردهای_hd_مطابقند]] ([[آیا_گوشی_های_تلفن_digium_با_استانداردهای_hd_مطابقند?rev=1432117785|این ویرایش]])
نتیجه
آیا_گوشی_های_تلفن_digium_با_استانداردهای_hd_مطابقند (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری