جزییات کتاب‌شناسی برای "آیا_ویپ_در_تهیه_سیستم_تلفنی_ارزان_کمک_می_کند"

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "آیا_ویپ_در_تهیه_سیستم_تلفنی_ارزان_کمک_می_کند"

APA

آیا_ویپ_در_تهیه_سیستم_تلفنی_ارزان_کمک_می_کند. (2016, Jan 11). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 13:18, May 25, 2020, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_ویپ_در_تهیه_سیستم_تلفنی_ارزان_کمک_می_کند&rev=1452516857.

MLA

Anonymous Contributors. "آیا_ویپ_در_تهیه_سیستم_تلفنی_ارزان_کمک_می_کند". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 11 Jan. 2016. Web. 25 May. 2020, 13:18

MHRA

Anonymous Contributors, 'آیا_ویپ_در_تهیه_سیستم_تلفنی_ارزان_کمک_می_کند', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 11 January 2016, 12:54 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_ویپ_در_تهیه_سیستم_تلفنی_ارزان_کمک_می_کند&rev=1452516857> [بازبینی شده 25 May 2020]

Chicago

Anonymous Contributors, "آیا_ویپ_در_تهیه_سیستم_تلفنی_ارزان_کمک_می_کند", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_ویپ_در_تهیه_سیستم_تلفنی_ارزان_کمک_می_کند&rev=1452516857 (بازبینی شده May 25, 2020).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. آیا_ویپ_در_تهیه_سیستم_تلفنی_ارزان_کمک_می_کند [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2016 Jan 11, 12:54 GMT [یاد شده 2020 May 25]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_ویپ_در_تهیه_سیستم_تلفنی_ارزان_کمک_می_کند&rev=1452516857.

Bluebook

آیا_ویپ_در_تهیه_سیستم_تلفنی_ارزان_کمک_می_کند, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_ویپ_در_تهیه_سیستم_تلفنی_ارزان_کمک_می_کند&rev=1452516857 (آخرین دیدار May 25, 2020).

AMA

Anonymous Contributors. آیا_ویپ_در_تهیه_سیستم_تلفنی_ارزان_کمک_می_کند. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. January 11, 2016, 12:54 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_ویپ_در_تهیه_سیستم_تلفنی_ارزان_کمک_می_کند&rev=1452516857. بازبینی شده May 25, 2020.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_ویپ_در_تهیه_سیستم_تلفنی_ارزان_کمک_می_کند --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_ویپ_در_تهیه_سیستم_تلفنی_ارزان_کمک_می_کند&rev=1452516857",
  note = "[Online; accessed 25-May-2020]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_ویپ_در_تهیه_سیستم_تلفنی_ارزان_کمک_می_کند --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_ویپ_در_تهیه_سیستم_تلفنی_ارزان_کمک_می_کند&rev=1452516857}",
  note = "[Online; accessed 25-May-2020]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_ویپ_در_تهیه_سیستم_تلفنی_ارزان_کمک_می_کند --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_ویپ_در_تهیه_سیستم_تلفنی_ارزان_کمک_می_کند&rev=1452516857}",
  note = "[Online; accessed 25-May-2020]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[آیا_ویپ_در_تهیه_سیستم_تلفنی_ارزان_کمک_می_کند|آیا_ویپ_در_تهیه_سیستم_تلفنی_ارزان_کمک_می_کند]] ([[آیا_ویپ_در_تهیه_سیستم_تلفنی_ارزان_کمک_می_کند?rev=1452516857|این ویرایش]])
نتیجه
آیا_ویپ_در_تهیه_سیستم_تلفنی_ارزان_کمک_می_کند (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری