سوال:آیا ویپ در تهیه سیستم تلفنی ارزان کمک می کند؟

جواب: بله. با بررسی سرویس دهنده های ویپ با ترانکینگ SIP این موضوع بوضوح مشخص می شود که سیستم تلفنی ویپ ارزانتر است.

چاپ/برون‌بری