جزییات کتاب‌شناسی برای "آیا_ویپ_امکانات_زیادی_دارد"

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "آیا_ویپ_امکانات_زیادی_دارد"

APA

آیا_ویپ_امکانات_زیادی_دارد. (2016, Jan 11). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 12:47, December 14, 2019, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_ویپ_امکانات_زیادی_دارد&rev=1452516281.

MLA

Anonymous Contributors. "آیا_ویپ_امکانات_زیادی_دارد". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 11 Jan. 2016. Web. 14 Dec. 2019, 12:47

MHRA

Anonymous Contributors, 'آیا_ویپ_امکانات_زیادی_دارد', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 11 January 2016, 12:44 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_ویپ_امکانات_زیادی_دارد&rev=1452516281> [بازبینی شده 14 December 2019]

Chicago

Anonymous Contributors, "آیا_ویپ_امکانات_زیادی_دارد", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_ویپ_امکانات_زیادی_دارد&rev=1452516281 (بازبینی شده December 14, 2019).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. آیا_ویپ_امکانات_زیادی_دارد [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2016 Jan 11, 12:44 GMT [یاد شده 2019 Dec 14]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_ویپ_امکانات_زیادی_دارد&rev=1452516281.

Bluebook

آیا_ویپ_امکانات_زیادی_دارد, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_ویپ_امکانات_زیادی_دارد&rev=1452516281 (آخرین دیدار December 14, 2019).

AMA

Anonymous Contributors. آیا_ویپ_امکانات_زیادی_دارد. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. January 11, 2016, 12:44 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_ویپ_امکانات_زیادی_دارد&rev=1452516281. بازبینی شده December 14, 2019.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_ویپ_امکانات_زیادی_دارد --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_ویپ_امکانات_زیادی_دارد&rev=1452516281",
  note = "[Online; accessed 14-December-2019]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_ویپ_امکانات_زیادی_دارد --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_ویپ_امکانات_زیادی_دارد&rev=1452516281}",
  note = "[Online; accessed 14-December-2019]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_ویپ_امکانات_زیادی_دارد --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_ویپ_امکانات_زیادی_دارد&rev=1452516281}",
  note = "[Online; accessed 14-December-2019]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[آیا_ویپ_امکانات_زیادی_دارد|آیا_ویپ_امکانات_زیادی_دارد]] ([[آیا_ویپ_امکانات_زیادی_دارد?rev=1452516281|این ویرایش]])
نتیجه
آیا_ویپ_امکانات_زیادی_دارد (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری