سوال:آیا ویپ امکانات زیادی دارد؟

جواب: بله ویپ امکانات زیادی دارد. از ویپ می توان در مکان های متفاوت به منظور ارتباطات متفاوت استفاده کرد.

چاپ/برون‌بری