جزییات کتاب‌شناسی برای "آیا_نیاز_به_سرویس_دهنده_ویپ_ضروری_است"

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "آیا_نیاز_به_سرویس_دهنده_ویپ_ضروری_است"

APA

آیا_نیاز_به_سرویس_دهنده_ویپ_ضروری_است. (2016, Jan 17). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 09:50, October 15, 2019, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_نیاز_به_سرویس_دهنده_ویپ_ضروری_است&rev=1453022747.

MLA

Anonymous Contributors. "آیا_نیاز_به_سرویس_دهنده_ویپ_ضروری_است". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 17 Jan. 2016. Web. 15 Oct. 2019, 09:50

MHRA

Anonymous Contributors, 'آیا_نیاز_به_سرویس_دهنده_ویپ_ضروری_است', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 17 January 2016, 09:25 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_نیاز_به_سرویس_دهنده_ویپ_ضروری_است&rev=1453022747> [بازبینی شده 15 October 2019]

Chicago

Anonymous Contributors, "آیا_نیاز_به_سرویس_دهنده_ویپ_ضروری_است", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_نیاز_به_سرویس_دهنده_ویپ_ضروری_است&rev=1453022747 (بازبینی شده October 15, 2019).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. آیا_نیاز_به_سرویس_دهنده_ویپ_ضروری_است [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2016 Jan 17, 09:25 GMT [یاد شده 2019 Oct 15]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_نیاز_به_سرویس_دهنده_ویپ_ضروری_است&rev=1453022747.

Bluebook

آیا_نیاز_به_سرویس_دهنده_ویپ_ضروری_است, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_نیاز_به_سرویس_دهنده_ویپ_ضروری_است&rev=1453022747 (آخرین دیدار October 15, 2019).

AMA

Anonymous Contributors. آیا_نیاز_به_سرویس_دهنده_ویپ_ضروری_است. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. January 17, 2016, 09:25 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_نیاز_به_سرویس_دهنده_ویپ_ضروری_است&rev=1453022747. بازبینی شده October 15, 2019.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_نیاز_به_سرویس_دهنده_ویپ_ضروری_است --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_نیاز_به_سرویس_دهنده_ویپ_ضروری_است&rev=1453022747",
  note = "[Online; accessed 15-October-2019]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_نیاز_به_سرویس_دهنده_ویپ_ضروری_است --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_نیاز_به_سرویس_دهنده_ویپ_ضروری_است&rev=1453022747}",
  note = "[Online; accessed 15-October-2019]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_نیاز_به_سرویس_دهنده_ویپ_ضروری_است --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_نیاز_به_سرویس_دهنده_ویپ_ضروری_است&rev=1453022747}",
  note = "[Online; accessed 15-October-2019]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[آیا_نیاز_به_سرویس_دهنده_ویپ_ضروری_است|آیا_نیاز_به_سرویس_دهنده_ویپ_ضروری_است]] ([[آیا_نیاز_به_سرویس_دهنده_ویپ_ضروری_است?rev=1453022747|این ویرایش]])
نتیجه
آیا_نیاز_به_سرویس_دهنده_ویپ_ضروری_است (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری