سوال:آیا نیاز به سرویس دهنده ویپ ضروری است؟

جواب: برای راه اندازی اولیه و تأمین سخت افزارهای مورد نیاز و همچنین در صورت برخورد با هر مشکلی به سرویس دهندگان ویپ نیاز خواهید داشت.

چاپ/برون‌بری