جزییات کتاب‌شناسی برای "آیا_می_توان_ویپ_را_جابجا_کرد"

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "آیا_می_توان_ویپ_را_جابجا_کرد"

APA

آیا_می_توان_ویپ_را_جابجا_کرد. (2015, Dec 23). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 09:52, October 15, 2019, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_می_توان_ویپ_را_جابجا_کرد&rev=1450863079.

MLA

Anonymous Contributors. "آیا_می_توان_ویپ_را_جابجا_کرد". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 23 Dec. 2015. Web. 15 Oct. 2019, 09:52

MHRA

Anonymous Contributors, 'آیا_می_توان_ویپ_را_جابجا_کرد', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 23 December 2015, 09:31 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_می_توان_ویپ_را_جابجا_کرد&rev=1450863079> [بازبینی شده 15 October 2019]

Chicago

Anonymous Contributors, "آیا_می_توان_ویپ_را_جابجا_کرد", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_می_توان_ویپ_را_جابجا_کرد&rev=1450863079 (بازبینی شده October 15, 2019).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. آیا_می_توان_ویپ_را_جابجا_کرد [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2015 Dec 23, 09:31 GMT [یاد شده 2019 Oct 15]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_می_توان_ویپ_را_جابجا_کرد&rev=1450863079.

Bluebook

آیا_می_توان_ویپ_را_جابجا_کرد, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_می_توان_ویپ_را_جابجا_کرد&rev=1450863079 (آخرین دیدار October 15, 2019).

AMA

Anonymous Contributors. آیا_می_توان_ویپ_را_جابجا_کرد. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. December 23, 2015, 09:31 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_می_توان_ویپ_را_جابجا_کرد&rev=1450863079. بازبینی شده October 15, 2019.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_می_توان_ویپ_را_جابجا_کرد --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_می_توان_ویپ_را_جابجا_کرد&rev=1450863079",
  note = "[Online; accessed 15-October-2019]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_می_توان_ویپ_را_جابجا_کرد --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_می_توان_ویپ_را_جابجا_کرد&rev=1450863079}",
  note = "[Online; accessed 15-October-2019]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_می_توان_ویپ_را_جابجا_کرد --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_می_توان_ویپ_را_جابجا_کرد&rev=1450863079}",
  note = "[Online; accessed 15-October-2019]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[آیا_می_توان_ویپ_را_جابجا_کرد|آیا_می_توان_ویپ_را_جابجا_کرد]] ([[آیا_می_توان_ویپ_را_جابجا_کرد?rev=1450863079|این ویرایش]])
نتیجه
آیا_می_توان_ویپ_را_جابجا_کرد (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری