جزییات کتاب‌شناسی برای "آیا_می_توان_هنگام_سفر_شماره_را_همراه_برد"

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "آیا_می_توان_هنگام_سفر_شماره_را_همراه_برد"

APA

آیا_می_توان_هنگام_سفر_شماره_را_همراه_برد. (2016, Jan 6). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 23:57, October 13, 2019, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_می_توان_هنگام_سفر_شماره_را_همراه_برد&rev=1452065494.

MLA

Anonymous Contributors. "آیا_می_توان_هنگام_سفر_شماره_را_همراه_برد". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 6 Jan. 2016. Web. 13 Oct. 2019, 23:57

MHRA

Anonymous Contributors, 'آیا_می_توان_هنگام_سفر_شماره_را_همراه_برد', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 6 January 2016, 07:31 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_می_توان_هنگام_سفر_شماره_را_همراه_برد&rev=1452065494> [بازبینی شده 13 October 2019]

Chicago

Anonymous Contributors, "آیا_می_توان_هنگام_سفر_شماره_را_همراه_برد", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_می_توان_هنگام_سفر_شماره_را_همراه_برد&rev=1452065494 (بازبینی شده October 13, 2019).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. آیا_می_توان_هنگام_سفر_شماره_را_همراه_برد [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2016 Jan 6, 07:31 GMT [یاد شده 2019 Oct 13]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_می_توان_هنگام_سفر_شماره_را_همراه_برد&rev=1452065494.

Bluebook

آیا_می_توان_هنگام_سفر_شماره_را_همراه_برد, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_می_توان_هنگام_سفر_شماره_را_همراه_برد&rev=1452065494 (آخرین دیدار October 13, 2019).

AMA

Anonymous Contributors. آیا_می_توان_هنگام_سفر_شماره_را_همراه_برد. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. January 6, 2016, 07:31 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_می_توان_هنگام_سفر_شماره_را_همراه_برد&rev=1452065494. بازبینی شده October 13, 2019.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_می_توان_هنگام_سفر_شماره_را_همراه_برد --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_می_توان_هنگام_سفر_شماره_را_همراه_برد&rev=1452065494",
  note = "[Online; accessed 13-October-2019]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_می_توان_هنگام_سفر_شماره_را_همراه_برد --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_می_توان_هنگام_سفر_شماره_را_همراه_برد&rev=1452065494}",
  note = "[Online; accessed 13-October-2019]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_می_توان_هنگام_سفر_شماره_را_همراه_برد --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_می_توان_هنگام_سفر_شماره_را_همراه_برد&rev=1452065494}",
  note = "[Online; accessed 13-October-2019]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[آیا_می_توان_هنگام_سفر_شماره_را_همراه_برد|آیا_می_توان_هنگام_سفر_شماره_را_همراه_برد]] ([[آیا_می_توان_هنگام_سفر_شماره_را_همراه_برد?rev=1452065494|این ویرایش]])
نتیجه
آیا_می_توان_هنگام_سفر_شماره_را_همراه_برد (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری